Informowanie o koncie byłego pracownika

Pytanie:

Czy pracodawca ma obowiązek poinformować komornika o numerze konta swojego byłego pracownika, na które przekazywane było wynagrodzenie? Zaznaczam, ze umowa o pracę z pracownikiem została rozwiązana dwa lata temu? Jakie konsekwencje mogą wiązać się z nieprzekazaniem powyższych danych?

Masz inne pytanie do prawnika?

2.4.2003

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Informowanie o koncie byłego pracownika

Przekazanie numeru konta byłego pracownika byłoby niezgodne z prawem, gdyż wiadomości te objęte są tajemnicą bankową. Poza tym pracodawca bierze udział w egzekucji, gdy egzekucja przeprowadzana jest z wynagrodzenia za pracę pracownika. Z przedstawionego pytania wynika natomiast, że egzekucja dokonywana jest z rachunku bankowego byłego pracownika. W związku z powyższym należy stwierdzić, że pracodawca nie ma prawa do przekazania komornikowi numeru rachunku bankowego swojego byłego pracownika.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne