Informowanie o koncie byłego pracownika

Pytanie:

"Czy pracodawca ma obowiązek poinformować komornika o numerze konta swojego byłego pracownika, na które przekazywane było wynagrodzenie? Zaznaczam, ze umowa o pracę z pracownikiem została rozwiązana dwa lata temu? Jakie konsekwencje mogą wiązać się z nieprzekazaniem powyższych danych?"

Odpowiedź prawnika: Informowanie o koncie byłego pracownika

Przekazanie numeru konta byłego pracownika byłoby niezgodne z prawem, gdyż wiadomości te objęte są tajemnicą bankową. Poza tym pracodawca bierze udział w egzekucji, gdy egzekucja przeprowadzana jest z wynagrodzenia za pracę pracownika. Z przedstawionego pytania wynika natomiast, że egzekucja dokonywana jest z rachunku bankowego byłego pracownika. W związku z powyższym należy stwierdzić, że pracodawca nie ma prawa do przekazania komornikowi numeru rachunku bankowego swojego byłego pracownika.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika