Istnienie spółki jawnej po wypowiedzeniu udziału przez jednego ze wspólników

Pytanie:

Czy spółka zachowuje byt mimo wypowiedzenia udziału przez jednego ze wspólników?

Masz inne pytanie do prawnika?

4.2.2012

Zespół<br />e-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Istnienie spółki jawnej po wypowiedzeniu udziału przez jednego ze wspólników

Kodeks spółek handlowych wskazuje:

Art. 64. § 1. Pomimo śmierci lub ogłoszenia upadłości wspólnika oraz pomimo wypowiedzenia umowy spółki przez wspólnika lub jego wierzyciela, spółka trwa nadal pomiędzy pozostałymi wspólnikami, jeżeli umowa spółki tak stanowi lub pozostali wspólnicy tak postanowią.
§ 2. Uzgodnienie takie powinno w przypadku śmierci lub ogłoszenia upadłości nastąpić niezwłocznie, a w przypadku wypowiedzenia - przed upływem terminu wypowiedzenia. W przeciwnym razie spadkobierca, syndyk lub wspólnik, który wypowiedział umowę spółki, a także jego wierzyciel, mogą domagać się przeprowadzenia likwidacji.
Regulacja kodeksowa przewiduje zatem, iż pomimo wypowiedzenia spółki przez jednego ze wspólników, spółka będzie trwać nadal w dwóch sytuacjach – tj. gdy umowa spółki wprost tak przewiduje oraz gdy wspólnicy tak postanowią. Należy przy tym zauważyć, iż podjęcie uchwały przez wspólników w sprawie dalszego funkcjonowania spółki jest niezbędne tylko w przypadku braku odpowiednich postanowień umowy spółki.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

PROBLEMY PROBLEMY PROBLEMY....

12.11.2010 przez: -

spolka jawna przeniesienie udzialow

28.5.2010 przez: Rosalia

Wspólnik w sp.j a dotacje.

24.3.2010 przez: yaru