Kara za prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu

Pytanie:

Jaka jest kara za prowadzenie pojazdu po użyciu alkoholu (wynik testu 0, 46 promila)? Czy orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów? Jeśli tak, na jaki okres? Proszę o podanie podstawy prawnej (kodeks, artykuł, paragraf).

Masz inne pytanie do prawnika?

1.3.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Kara za prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu

Stan nietrzeźwości w rozumieniu tego kodeksu zachodzi, gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość. Z uwagi na to, że wynik testu wskazał 0,46 promila czyn w postaci prowadzenia pojazdu po spożyciu alkoholu nie jest przestępstwem, lecz stanowi wykroczenie. Zgodnie z art. 87 par. 1 kodeksu wykroczeń kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu (...) prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych. Paragraf 2 stanowi, że kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu (...) prowadzi na drodze publicznej lub w strefie zamieszkania inny pojazd niż mechaniczny podlega karze aresztu do 14 dni albo grzywny. Natomiast na podstawie par. 3 w razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 lub 2 orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów. Zakaz ten orzeka się obligatoryjnie - obowiązkowo.

Porady prawne

Zgodnie natomiast z art. 29 kodeksu wykroczeń zakaz prowadzenia pojazdów wymierza się w miesiącach lub latach, na okres od 6 miesięcy do 3 lat. Orzekając zakaz prowadzenia pojazdów określa się rodzaj pojazdu, którego zakaz dotyczy. Zakaz obowiązuje od uprawomocnienia się orzeczenia. Orzekając zakaz nakłada się obowiązek zwrotu dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdu, jeżeli dokument ten nie został zatrzymany. Do chwili wykonania tego obowiązku okres, na który orzeczono zakaz, nie biegnie. Na poczet zakazu prowadzenia pojazdów zalicza się okres zatrzymania prawa jazdy lub innego dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdu.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne