Kasa fiskalna a najem mieszkań

Pytanie:

"Przewiduję, że w roku 2011 uzyskam dochód 50 000 zł (dochód roczny) z wynajmu mieszkań. Czy w tym przypadku muszę kupić i zainstalować kasę fiskalną?"

Odpowiedź prawnika: Kasa fiskalna a najem mieszkań

Zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, zawierającym wykaz czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania, zwolniony z tego obowiązku jest m.in. wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - których świadczenie przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturami.

Zatem wynajem nieruchomości (a więc m.in. mieszkań) jest zasadniczo zwolniony z obowiązku ewidencjonowania w kasie fiskalnej (rejestrującej) i to niezależnie od wysokości czynszów. W praktyce spory budzi wskazany warunek zwolnienia, tj. iż świadczenie przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturami. W praktyce podatnicy wynajmujący mieszkania nie wystawiają bowiem faktur (z uwagi na zwolnienie podmiotowe z VAT), a co najwyżej rachunki i stanowisko większości doktryny jest takie, że zwolnienie to ma zastosowanie również w takim przypadku.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika