Kaucja przy zawieraniu umowy najmu lokalu

Pytanie:

"Jakie znaczenie ma wpłata kaucji przy zawieraniu umowy najmu lokalu mieszkalnego oraz jaka jest jej dopuszczalna wielkość oraz zasady zwrotu?"

Odpowiedź prawnika: Kaucja przy zawieraniu umowy najmu lokalu

Wpłata kaucji przy zawarciu umowy najmu lokalu mieszkalnego ma charakter zabezpieczający. Zabezpiecza ona pokrycie należności z tytułu najmu lokalu przysługujących wynajmującemu w dniu opróżnienia lokalu. Kaucja nie może przekraczać 12-krotności miesięcznego czynszu za dany lokal, obliczonego według stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy najmu (art. 6 ust. 1 ustawy o ochronie lokatorów).

 

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika