Kiedy można ponieść odpowiedzialność za fałszywe zeznania?

Pytanie:

Kiedy można ponieść odpowiedzialność za fałszywe zeznania?

Masz inne pytanie do prawnika?

1.12.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Kiedy można ponieść odpowiedzialność za fałszywe zeznania?

Zgodnie z art. 233 § 2 kk sprawca może ponieść odpowiedzialność karną za złożenie fałszywych zeznań tylko wtedy, gdy przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień, uprzedził zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie albo odebrał od niego przyrzeczenie. Mimo złożenia fałszywych zeznań sprawca nie poniesie odpowiedzialności karnej na podstawie art. 233 kk, jeżeli nie został on uprzedzony o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych zeznań lub nie odebrano od niego przyrzeczenia. Konieczne jest również, aby przyjmujący zeznanie działał w zakresie swoich uprawnień (był uprawniony do przyjmowania zeznań).
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne