Kiedy najlepiej zawrzeć umowę rozszerzającą wspólność majątkową

Pytanie:

"W jakim momencie najlepiej zawrzeć umowę rozszerzającą wspólność majątkową? Czy rozszerzenie wspólności majątkowej małżonków jest możliwe po zawarciu małżeństwa? Czy przewidziana jest jakaś forma szczególna dla takiej umowy?"

Odpowiedź prawnika: Kiedy najlepiej zawrzeć umowę rozszerzającą wspólność majątkową

Rozszerzenie wspólności majątkowej możliwe jest zarówno przed zawarciem związku małżeńskiego jak i po zawarciu związku małżeńskiego. W niektórych przypadkach ( np. uzyskania kredytu na wykończenie domu, który jest własnością tylko 1 z narzeczonych), aby skrócić procedurę proponujemy zawrzeć umowę majątkową małżeńską przed zawarciem związku małżeńskiego. Skutki prawne tej umowy wystąpią dopiero z chwilą zawarcia przez Państwa związku małżeńskiego. Umowa majątkowa małżeńska powinna zostać zawarta pod rygorem nieważności w formie aktu notarialnego. Umową majątkową małżeńską małżonkowie mogą według swego wyboru rozszerzyć na wszelkie przedmioty majątkowe nabyte przez Państwa przed zawarciem związku małżeńskiego jak też tylko na niektóre jego składniki (np. nabyte przez małżonków przed zawarciem związku małżeńskiego nieruchomości). Nie jest jednak dopuszczalne objęciem wspólnością majątkową składników tylko jednego małżonka, a wyłączenie ze wspólności składników majątkowych drugiego małżonka.

 

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika