Kiedy skuteczne staje się skreślenie osoby z listy członków spółdzielni?

Pytanie:

Kiedy skuteczne staje się skreślenie osoby z listy członków spółdzielni?

Masz inne pytanie do prawnika?

12.12.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Kiedy skuteczne staje się skreślenie osoby z listy członków spółdzielni?

Wykluczenie albo wykreślenie staje się skuteczne z chwilą:
1) bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia do sądu uchwały rady nadzorczej, chyba że członek przed upływem tego terminu wniósł odwołanie od uchwały rady do walnego zgromadzenia;
2) bezskutecznego upływu terminu do wniesienia do walnego zgromadzenia odwołania od uchwały rady nadzorczej, jeżeli termin ten jest dłuższy od terminu do zaskarżenia do sądu uchwały rady;
3) bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia do sądu uchwały walnego zgromadzenia;
4) prawomocnego oddalenia przez sąd powództwa o uchylenie uchwały rady nadzorczej albo walnego zgromadzenia.

Konsekwencją nowego unormowania jest to, że osoba, która zostaje wykluczona ze spółdzielni uchwałą rady nadzorczej lub walnego zgromadzenia pozostaje Porady prawne
pl/artykuly/prawo-mieszkaniowe/jakie-warunki-nalezy-spelnic-aby-stac-sie-czlonkiem-spoldzielni.html" title="członkiem spółdzielni" title="członkiem spółdzielni">członkiem spółdzielni do czasu bezskutecznego upływu terminów do wniesienia środków zaskarżenia, względnie prawomocnego
oddalenia powództwa o uchylenie uchwały. Dlatego jeżeli np. o wykluczeniu zadecydowała rada nadzorcza, to członek odwołujący się od tej uchwały uczestniczy w walnym zgromadzeniu jako pełnoprawny członek spółdzielni.
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne