Kiedy wydaje się decyzję o środokowiskowych uwarunkowaniach?

Pytanie:

Kiedy wydaje się decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach?

Masz inne pytanie do prawnika?

1.12.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Kiedy wydaje się decyzję o środokowiskowych uwarunkowaniach?

Z kolei zgodnie z art. 72. ustawy wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje w wypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko lub oddziałujących na środowisko przed uzyskaniem m.in. decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: