Klasyfikacja gruntu dla celów podatkowych

Pytanie:

Na jakiej podstawie klasyfikuje się grunty? Posiadam grunt rolny w obrębie miasta i gmina zażyczyła sobie sążnistego podatku od działki usługowej.

Masz inne pytanie do prawnika?

10.12.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Klasyfikacja gruntu dla celów podatkowych

Art. 1 ustawy o podatku rolnym mówi, że opodatkowaniem tym objęte są między innymi grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne. Wyjątek dotyczy jednak gruntów, na których prowadzona jest działalność gospodarcza inna niż rolnicza. Od takich gruntów odprowadza się podatek od nieruchomości, zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Jeżeli więc na danym gruncie prowadzona jest działalność gospodarcza, niezależnie od tego w jaki sposób nieruchomość ta sklasyfikowana została w ewidencji gruntów i budynków, płaci się podatek od nieruchomości. Jeżeli zaś grunt został sklasyfikowany jako rolny i nie jest na nim prowadzona działalność gospodarcza, pomimo tego, że jest położony na terenie miasta, opodatkowany jest podatkiem rolnym, którego stawka jest na ogół dużo niższa od podatku od nieruchomości. Wysokość tego obciążenia określa rada gminy w drodze uchwały.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne