Kłopotliwe sąsiedztwo

Pytanie:

"Mam kłopotliwych sąsiadów, którzy w ciągu dnia zachowują się bardzo głośno i z lubością korzystają ze słownika wulgaryzmów. Czasami na działkę przyjeżdżają znajomi z dziećmi i wtedy zmuszeni jesteśmy do siedzenia w domu zamiast w ogrodzie. Co zrobić kiedy polubowne rozwiązania nie wchodzą w rachubę? "

Odpowiedź prawnika: Kłopotliwe sąsiedztwo

Następująca odpowiedź opiera się na przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, dalej: KC (Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r.)., ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń, dalej: KW (tekst jednolity), a także ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, dalej: KPW (tekst jednolity)

Na podstawie art. 144 KC właściciel nieruchomości powinien powstrzymywać się od działań, które by zakłócały (w literaturze tego typu działanie – jak opisane - z uwagi na jego charakter definiuje się je jako immisję pośrednią) korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę. Ową miarę ustala się w oparciu o społeczno-gospodarcze przeznaczenie nieruchomości, a także stosunki miejscowe. W tym wypadku możemy uznać, że głośne zachowywanie się sąsiadów oraz przy okazji używanie wyrazów powszechnie uważanych za wulgarne w sposób obiektywny zakłóca korzystanie z nieruchomości. I tak na podstawie art. 222 KC właścicielowi przysługuje roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń, czego można dochodzić na drodze sądowej.

Alternatywnie, na mocy art. 51 KW, jeśli głośne i wulgarne zachowanie sąsiadów ma charakter publiczny, tj. jest na nie narażona bliżej nieokreślona liczba osób, wywołuje zgorszenie, czy też zakłóca spokój publiczny – to tego typu działanie stanowi wykroczenie. W takim wypadku najprostsze będzie poinformowanie policji, która na podstawie art. 54 KPW winna przeprowadzić czynności wyjaśniające i w przypadku stwierdzenia podstaw - wnieść wniosek o ukaranie.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika