Komu przysługuje emerytura pomostowa?

Pytanie:

Komu przysługuje emerytura pomostowa?

Masz inne pytanie do prawnika?

18.11.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Komu przysługuje emerytura pomostowa?

Warunki nabywania i utraty prawa do emerytur i rekompensat przez niektórych pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze (tzw. emerytur pomostowych), określa ustawa o emeryturach pomostowych.

Zgodnie z art. 4 ustawy emerytura pomostowa przysługuje pracownikowi, który spełnia łącznie następujące warunki:
1. urodził się po dniu 31 grudnia 1948 r.
2. ma okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wynoszący co
najmniej 15 lat.
3. osiągnął wiek wynoszący co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn;
4. ma okres składkowy i nieskładkowy, ustalony na zasadach określonych w art. 5-9 i art. 11
ustawy o emeryturach i rentach z FUS, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i co
najmniej 25 lat dla mężczyzn.
5. przed dniem 1 stycznia 1999 r. wykonywał prace w szczególnych warunkach lub prace w
szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 ustawy lub art. 32 i art. 33 ustawy
o emeryturach i rentach z FUS.
6. po dniu 31 grudnia 2008 r. wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub o
szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3.
7. nastąpiło z nim rozwiązanie stosunku pracy.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Składamy wniosek o emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym...

Składamy wniosek o emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym...

Wniosek o emeryturę w obniżonym wieku można już składać Od 1 października 2017 r. wiek emerytalny będzie wynosił 60 lat – dla kobiet i 65 lat – dla mężczyzn. Od 1 września br. można złożyć wniosek o emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn) na podstawie zmienionych przepisów. - "Od 1 września uprawnieni mogą składać (...)

Emerytura pomostowa - kto może przejść na emeryturę pomostową?

Emerytura pomostowa - kto może przejść na emeryturę pomostową?

Emerytury pomostowe dla ubezpieczonych urodzonych po 31 grudnia 1948 r. - kto jest uprawniony do emerytury pomostowej? Jeżeli urodziłeś się po 31 grudnia 1948 r. i byłeś zatrudniony przy pracach o szczególnym charakterze bądź w szczególnych warunkach, możesz otrzymać emeryturę pomostową. Sprawdź, kiedy i komu ZUS ją przyznaje. Emerytura pomostowa przysługuje osobom, które (...)

Jak przejść na emeryturę w związku z obniżeniem wieku emerytalnego od 1 października 2017 r.?

Jak przejść na emeryturę w związku z obniżeniem wieku emerytalnego od 1 października 2017 r.?

Niższy wiek emerytalny od 1 października 2017 r. Od 1 października 2017 r. powszechny wiek emerytalny będzie niższy. Jeśli jesteś kobietą, będziesz mogła przejść na emeryturę, gdy skończysz 60 lat. Jeżeli jesteś mężczyzną, będziesz mógł przejść na emeryturę, gdy skończysz 65 lat. Zamierzasz przejść na emeryturę w związku z obniżeniem wieku emerytalnego? Sprawdź, (...)

Jakie emerytury dla nauczycieli?

Jakie emerytury dla nauczycieli?

Jesteś nauczycielem urodzonym po 1948 r.? - Dowiedz się, kiedy możesz przejść na emeryturę lub podobne świadczenie z ZUS. Jest kilka możliwości, abyś mógł przejść na emeryturę przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego. Możesz także poczekać z tą decyzją. Poniżej świadczenia emerytalne, o które możesz zwrócić się do ZUS: emerytura w powszechnym (...)

Specpomostówka także dla starszych nauczycieli

Specpomostówka także dla starszych nauczycieli

Świadczenie kompensacyjne przysługuje nauczycielom, którzy skończyli co najmniej 55 lat i przez co najmniej 20 lat przekazywali wiedzę swoim uczniom. Zmienione stanowisko Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pozwala uzyskać świadczenie również nauczycielom, którzy urodzili się przed 1954 rokiem. Wcześniej ZUS obstawał przy tym, aby świadczenie kompensacyjne wypłacano (...)

Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym dla osób urodzonych do końca 1948 r.

Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym dla osób urodzonych do końca 1948 r.

Osoby, które urodziły się przed 1949 r., osiągnęły już wiek emerytalny, uprawniający do nabycia emerytury. Sprawdź, na jakich zasadach ZUS przyznaje emeryturę i co należy zrobić, żeby ją otrzymać. Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać emeryturę? Żeby uzyskać emeryturę, trzeba udokumentować wymagany staż ubezpieczeniowy, który wynosi: 20 (...)

Emerytura a praca za granicą

Emerytura a praca za granicą

W pewnych przypadkach na polskie emerytury lub renty mogą liczyć osoby pracujące czy zamieszkałe za granicą. Dowiedz się, jak polacy, którzy mieszkają za granicą, mogą nabyć prawo do polskiej emerytury. Jakie są zasady przyznawania emerytur i rent dla osób pracujących w państwach UE/EFTA? Na czym polega unijna koordynacja świadczeń emerytalno-rentowych? W (...)

Jak ZUS ustala kwotę wolną od potrąceń i egzekucji?

Jak ZUS ustala kwotę wolną od potrąceń i egzekucji?

Gdy komornik egzekwuje należność od emeryta lub rencisty za pośrednictwem ZUS (z jego emerytury lub renty), ZUS uwzględnia kwotę wolną od potrąceń i egzekucji. W jaki sposób ustala się tę kwotę? Wskazówki Forum Współpracy W związku z pojawiającymi się przypadkami kwestionowania przez organy egzekucyjne zasad postępowania organów rentowych Zakładu Ubezpieczeń (...)

Przeliczenie emerytur nie dla wszystkich

Przeliczenie emerytur nie dla wszystkich

Nie wszyscy skorzystają z nowych tablic GUS... Emeryci składają wnioski o przeliczenie swoich świadczeń w związku z nowymi tablicami średniego dalszego trwania życia. Część z tych wniosków nie ma jednak żadnych podstaw i ZUS odmówi przeliczenia emerytury. Przeliczenie emerytury jest możliwe w ściśle określonych sytuacjach. Jest to możliwe na przykład, gdy emeryt po (...)

Zmiany w emeryturach pomostowych

Zmiany w emeryturach pomostowych

Korzystne zmiany dla osób występujących o emeryturę pomostową Możliwość wnioskowania o emeryturę pomostową jeszcze przed rozwiązaniem stosunku pracy, a także rozszerzenie kompetencji Państwowej Inspekcji Pracy – to przewiduje nowelizacja ustawy o emeryturach pomostowych. ##baner## Emerytura pomostowa jest świadczeniem okresowym, przysługującym do czasu osiągnięcia powszechnego (...)

Nowelizacja pomostówek na finiszu

Nowelizacja pomostówek na finiszu

Nowelizacja pomostówek przyjęta jednogłośnie Senat RP jednogłośnie przyjął skierowaną przez Sejm RP i przygotowaną przez MRiPS nowelizację ustawy o emeryturach pomostowych. Jej rozwiązania chronią przed utratą pracy osoby, które wnioskują o takie świadczenie, ale nie spełniają warunków, niezbędnych do jego uzyskania. W przypadku osób, które wystąpią (...)

Projekt nowelizacji ustawy o emeryturach pomostowych

Projekt nowelizacji ustawy o emeryturach pomostowych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw przyjęty przez rząd Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rodziny i polityki społecznej. Rząd chce wprowadzić korzystne zmiany dla osób, które zamierzają starać się o (...)

Stypendia - jaką pomoc materialną mogą otrzymać studenci i doktoranci w roku akademickim 2018/2019?

Stypendia - jaką pomoc materialną mogą otrzymać studenci i doktoranci w roku akademickim 2018/2019?

Pomoc materialna dla studentów w roku akademickim 2018/2019 Oprócz przepisów powszechnie obowiązujących, przyznawanie pomocy materialnej dla studentów finansowanej z budżetu państwa reguluje także szczegółowy regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów ustalany przez rektora uczelni (...)

Podstawa wymiaru Twojej składki na ubezpieczenie społeczne - sprawdź ile wynosi i jak ją ustalić

Podstawa wymiaru Twojej składki na ubezpieczenie społeczne - sprawdź ile wynosi i jak ją ustalić

Ile wynosi wysokość składki na ubezpieczenia? Wysokości składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe wyrażone są w formie stopy procentowej, jednakowej dla wszystkich ubezpieczonych. Z kolei stopa procentowa składek na ubezpieczenie wypadkowe jest zróżnicowana dla poszczególnych płatników składek i ustalana w zależności od poziomu zagrożeń zawodowych (...)

Ubezpieczenia i świadczenia wypadkowe

Ubezpieczenia i świadczenia wypadkowe

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (zwana "ustawą wypadkową") określa m.in. rodzaje świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zasady ustalania prawa do zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku wyrównawczego, ich wysokości oraz zasady wypłaty (...)

Kto i kiedy zgłasza Cię do ubezpieczenia zdrowotnego?

Kto i kiedy zgłasza Cię do ubezpieczenia zdrowotnego?

Zakres osób ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia, jak wskazuje sama nazwa ustawy, jest powszechny. Tylko bowiem dzięki powszechności ubezpieczeń możliwe jest osiągnięcie celów jakie stawia sobie system służby zdrowia: zapewnienie równości w dostępie do świadczeń medycznych, opieka zgodna z potrzebami jednostki według aktualnej wiedzy medycznej, rehabilitacja, (...)

Jesteś płatnikiem składek na ubezpieczenie społeczne? Wiesz, kiedy możesz zostać ukarany?

Jesteś płatnikiem składek na ubezpieczenie społeczne? Wiesz, kiedy możesz zostać ukarany?

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych przewiduje odpowiedzialność karną płatnika składek za nieprzestrzeganie jej przepisów.   Kto jest płatnikiem składek? Płatnik składek to według ustawy: pracodawca - pracodawca - w stosunku do pracowników i poborowych odbywających służbę zastępczą oraz jednostka organizacyjna lub osoba fizyczna pozostająca z inną osobą (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Emerytura pomostowa

Emerytura pomostowa

Kto może się ubiegać o emeryturę pomostową? Można wskazać na możliwość emerytury pomostowej uregulowanej w ustawie o emeryturach pomostowych, która wiąże się z wykonywaniem pracy w (...)

Zaliczanie okresów ubezpieczenia w KRUS i ZUS

Zaliczanie okresów ubezpieczenia w KRUS i ZUS

Czy do przyszłej emerytury zaliczone będą składki płacone do ZUS-u a potem do KRUS-u? np.10 lat pracy a potem praca w gospodarstwie rolnym. Osobie, która opłacała składki do ZUS i do KRUS i spełniła (...)

Okresy zatrudnienia a emerytura pomostowa

Okresy zatrudnienia a emerytura pomostowa

Czynny działacz związku urlopowany w części, w pełnym wymiarze czasu pracy lub tylko doraźnie, może skorzystać z uprawnień wynikających z emerytury pomostowej. Czy te okresy zatrudnienia pracowników (...)

Emerytura górnicza

Emerytura górnicza

Komu przysługuje emerytura górnicza? Kwestia emerytur górniczych (również warunki nabycia praw do wcześniejszej emerytury) określone są w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach (...)

Czy na emeryturze można pracować?

Czy na emeryturze można pracować?

Witam, za niedługo osiągnę wiek emerytalny. Nie chcę jednak przechodzić jeszcze na emeryturę. Czy w takim przypadku jeżeli pozostając w dotychczasowym stosunku pracy nie tracę szansy na korzystniejsze naliczenie (...)

Ponowne wyliczenie świadczenia emerytalnego

Ponowne wyliczenie świadczenia emerytalnego

Jestem na wcześniejszej emeryturze. Pracuję dodatkowo od roku na 1/2 etatu zarabiając ok. 1000 zł brutto. Przy obliczaniu emerytury za każdy rok opłacania składki dolicza się 1,5% podstawy wymiaru. (...)

Wniosek o przyznanie emerytury

Wniosek o przyznanie emerytury

W październiku ukończyłem 60 lat. Mam prawie 44 lata składkowe i półtora roku nieskładkowych. Od 1992 roku prowadzę działalność gospodarczą. Od marca tego roku jestem również zatrudniony (...)

Przejście na emeryturę a zatrudnienie

Przejście na emeryturę a zatrudnienie

Proszę o informacje, jakie są procedury i jakie czynności muszę wykonać osobiście i czego dopilnować, żeby zgodnie z prawem i przepisami przejść na emeryturę, przy jednoczesnym zatrudnieniu (...)

Odwołanie w czasie zwolnienia lekarskiego

Odwołanie w czasie zwolnienia lekarskiego

Stosunek pracy nawiązany na podstawie powołania został rozwiązany na skutek odwołania ze stanowiska. Stosunek pracy został rozwiązany po okresie wypowiedzenia umowy. Pracodawca odwołując ze stanowiska (...)

Emerytura pomostowa

Emerytura pomostowa

Czy tzw. "emerytura pomostowa" jest aktualnym świadczeniem? O emeryturach pomostowych mówi art. 24 ust. 2 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń. Ma ona przysługiwać niektórym zatrudnionym (...)

emerytura pomostowa

emerytura pomostowa

Jakie są warunki wymagane do skorzystania z emerytury pomostowej? Art. 4 punktu 6 ustawy o emeryturach pomostowych. Przepis ten wymaga dla powstania uprawnienia do emerytury pomostowej, aby dana osoba (...)

Świadczenia socjalne żołnierzy

Świadczenia socjalne żołnierzy

Czy w myśl rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 października 1997 r. w sprawie służby wojskowej oraz uposażenia żołnierzy zawodowych wyz... w/g paragrafu 11 ust. 1 i 2 tegoż rozporządzenia, (...)

Świadczenia socjalne pracodawcy

Świadczenia socjalne pracodawcy

Pracowałem w Zakładzie Pracy Chronionej przez 3 lata. Otrzymywałem bony przed świętami Bożego Narodzenia. Od 2 lat nic, ani bonów, ani dofinansowania do wczasów pod gruszą. Czy pracodawca jest (...)

Świadczenia niewchodzące w skłąd wynagrodzenia

Świadczenia niewchodzące w skłąd wynagrodzenia

Jakie świadczenia nie wchodzą w skład wynagrodzenia? Zgodnie z przyjętymi poglądami doktryny, w skład wynagrodzenia nie wchodzą w szczególności: świadczenia wyrównawcze (...)

ZFŚS dla pracownika na urlopie wychowawczym

ZFŚS dla pracownika na urlopie wychowawczym

Pracownica, która przebywa na urlopie wychowawczym złożyła wniosek o wypłatę świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w postaci \"wczasów pod gruszą\" za rok 2011.W regulaminie (...)

Podleganie obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu

Podleganie obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu

Kto podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu? Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych Art. 6. 1. Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają, z zastrzeżeniem (...)

FORUM PRAWNE

NOWA EMERYTURA

NOWA EMERYTURA Witam Mam pytanie jak to teraz jest chodzi mi o nowa emeryture komu ona przysługuje a komu nie?

Urlop dla nauczycieli dla poratowania zdrowia

Urlop dla nauczycieli dla poratowania zdrowia Jestem nauczycielką i chciałabym skorzystać z przysługującego mi urlopu dla poratowania zdrowia, ale dopiero od września, czyli od początku przyszłego (...)

Urlop wychowawczy a obliczanie emerytury

Urlop wychowawczy a obliczanie emerytury Jak to jest z obliczaniem emerytury. według ustawy wszystkie okresy składkowe i nie składkowe z przed 1991r są obliczane jako okresy składkowe jednak 18mcy (...)

Zmiany w prawie do emerytury

Zmiany w prawie do emerytury Witam, ponoć mają zostać wprowadzone zmiany w możliwości przyznawania prawa do emerytury, ma ono ponoć być uzależnione od daty urodzin> jak to dokladnie ma wyglądać (...)

To co powinnam pobierać rentę czy wcześniejszą emeryturę?

To co powinnam pobierać rentę czy wcześniejszą emeryturę? Gazeta Podatkowa z 2007.02.02 art" Prawo do emerytury niezależne od ustania stosunku pracy" Cytat: "Prawo do emerytury (wcześniejszej-jak (...)

Emerytury kompensacyjne 2013

Emerytury kompensacyjne 2013 Witam, borykam sie z pewną sprawą jeśli chodzi o emerytury kompensacyjne. Ile mogą wynieść sumy emerytury kompensacyjnej? Chodzi o moją ciotkę, nauczycielkę która (...)

emerytura pomostowa

emerytura pomostowa Witam, czy za pracę przy wymianie dachów z azbestowych na inne należy się emerytura pomostowa? Tak, tylko pytanie ile ta praca trwała? Bo zdaje się że musiała trwać 15 lat, (...)

ile wynosi emerytura pomostowa 2013?

ile wynosi emerytura pomostowa 2013? ile wynosi emerytura pomostowa 2013?

Emerytury pomostowa

Emerytury pomostowa Witam, chciałbym się dowiedzieć czym jest tzw. emerytura pomostowa? Jakie są jej zasady i ile może wynieść? Czyli wcześniejsza emerytura za prace w ciężkich warunkach. Jakie (...)

emerytura pomostowa przy wypowiedzeniu umowy o pracę

emerytura pomostowa przy wypowiedzeniu umowy o pracę Witam, czy jeśli sama wypowiem umowę o pracę mogę się starać u emeryturę pomostową (kobieta, 55 lat)?

emerytura pomostowa - ile lat pracy w ciężkich warunkach ?

emerytura pomostowa - ile lat pracy w ciężkich warunkach ? Witam mam pytanie, dotyczy brata mojego ojca. Człowiek ten pracował w bardzo dziwnych miejscach. Kopalnia, wyrąb lasu, spławianie drewna, (...)

Świadczenia socjalne

Świadczenia socjalne witam mam pytanie co mam zrobić, gdy mój zakład pracy nie wypłaca żadnych świadczeń socjalnych? z góry dziękuje za pomoc

Zatrudnienie na 3 m-ce a świadczenia socjalne

Zatrudnienie na 3 m-ce a świadczenia socjalne Pracownik zatrudniony na Umowe o prace na okres trzy miesiace powinien dostawać świadczenia socjalne typu: paczka na świeta jak pozostali pracowncy czy (...)

Zgłoszenie "przekrętu" separacji

Zgłoszenie "przekrętu" separacji Dzień dobry. Bardzo nie lubię ludzi, którzy ciągną na siłę od państwa nienależące się im świadczenia socjalne, szczególnie jeśli wcale ich nie potrzebują. Chciałbym (...)

Równoważnik za remont lokalu albo jego brak dla emeryta policyjnego

Równoważnik za remont lokalu albo jego brak dla emeryta policyjnego Zagadnienie ma wprawdzie charakter prawnoadministracyjny, ale wątek umieszczam także w tym dziale, gdyż pilnie poszukuję odpowiedzi. (...)

wygrana na loterii a świadczenie socjalne

wygrana na loterii a świadczenie socjalne Witam czy jeżeli pobieram świadczenia socjalne, i rente po ojcu, to strace je skoro wygrałem w loterii kilka tysiecy złotych?? Proszę pana, wszelkie wygrane (...)

Porady prawne