Koszty stawiennictwa świadka na rozprawie

Pytanie:

Czy jako świadek, którego stawiennictwo na rozprawę jest obowiązkowe mogę się ubiegać o zwrot kosztów przejazdu na tę rozprawę? Jeżeli tak to czy obojętny jest środek transportu (sąd zwraca za bilet autobusowy, kolejowy czy też mogę dojechać własnym samochodem) ?

Masz inne pytanie do prawnika?

10.5.2002

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Koszty stawiennictwa świadka na rozprawie

Zasady zwrotu kosztów poniesionych przez świadka wezwanego na rozprawę reguluje dekret z 26 października 1950r. o należnościach świadków, biegłych i stron w postępowaniu sądowym (Dz.U.1950 nr 49 poz.445). Zgodnie przepisami tego dekretu, świadek może domagać się zwrotu kosztów podróży, a także zwrotu utraconego zarobku. Kwota utraconego zarobku musi być udowodniona i nie może przekraczać 1000 zł za jeden dzień. Jeżeli chodzi o koszty podróży, świadek zamieszkały w miejscowości oddalonej ponad 10 km od miejsca wykonywania czynności urzędowej, do której został wezwany, może żądać zwrotu kosztów podróży od miejsca jego zamieszkania do miejsca wykonywania czynności i z powrotem. Sąd może jednak przyznać zwrot kosztów podróży świadkowi zamieszkałemu bliżej niż 10 km, wszakże w odległości nie mniejszej niż 4 km od miejsca wykonywania czynności urzędowej, jeżeli przemawiają za tym względy słuszności. Za koszty podróży uznaje się koszty przejazdu środkiem transportu masowego (koleją, autobusem itp.) w klasie najniższej, w braku zaś takiego środka - koszty przejazdu najtańszym z dostępnych środków lokomocji.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: