Kwalifikacje asystenta na wyższej uczelni

Pytanie:

Zamierzam podpisać umowę o pracę na stanowisku asystenta. Nie mam doktoratu. Czy istniejące ograniczenie może być w określonych przypadkach ominięte? W jakich?

Masz inne pytanie do prawnika?

7.12.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Kwalifikacje asystenta na wyższej uczelni

Zgodnie z ustawą o szkolnictwie wyższym (art. 114 ust. 6) na stanowisku asystenta można zatrudnić osobę, która posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny tytuł zawodowy, z tym że statut uczelni może określić dodatkowe wymagania co do kwalifikacji zawodowych osób kandydujących na to stanowisko. Tym samym, o ile statut uczelni nie stanowi w tym względzie inaczej, nie jest konieczne posiadanie tytułu doktora dla podjęcia pracy na stanowisku asystenta. Na stanowisko asystenta mianuje się na czas nie określony. Osobę, która nie odbyła stażu asystenckiego, mianuje się po raz pierwszy na stanowisko asystenta na okres jednego roku. Łączny okres zatrudnienia na stanowisku asystenta osoby nie mającej stopnia naukowego doktora nie powinien przekroczyć ośmiu lat.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne