Manipulowanie dowodami przez prokuratora

Pytanie:

"Prokurator spisywał zeznanie mojej córki osobiście 4 miesiące od rozpoczęcia składania zeznań przez żonę. Podczas spotkania z 15 letnią córką, która te zeznania składała, oświadczyłem jej że te kłamstwa są łatwe do obalenia. Teraz gdy byłem dwa dni przed sprawą zeznanie to zniknęło z akt sprawy a pojawiło się inne o innej treści. Po pierwsze zniknęły zarzuty których łatwo udowodnić kłamstwo, ale pojawiły się nowe kilka razy mocniejsze. Córka zeznała, że zakopię żonę lub zabiję ją przejeżdżając swoim samochodem. Są pewne szczegóły przy pomocy których można udowodnić manipulację prokuratora. Może prokuratorowi wolno zmieniać materiały dowodowe. Po drugie nigdy w aktach sprawy nie było wywiadu środowiskowego pomimo że figuruje w wykazie materiałów dowodowych. Podejrzewam, że jest tam jakieś zeznanie mnie obciążające. Proszę odpowiedzieć czy mam szansę i w jaki sposób udowodnić prokuratorowi manipulację zeznaniami nieletniej córki oraz czy może nie być wywiadu środowiskowego mimo że jest w wykazie."

Odpowiedź prawnika: Manipulowanie dowodami przez prokuratora

Trudno oceniać zasadność przytoczonych przez Pana zarzutów pod adresem prokuratora. Jeżeli jednak ma Pan wątpliwości względem jego postępowania, należy zgłosić je sądowi prowadzącemu postępowanie oraz zwierzchnikowi tegoż prokuratora. Jeżeli chodzi o wywiad środowiskowy, to zgodnie z art. 214 k.p.k., przeprowadzenie tego wywiadu zarządza się w razie konieczności. Jeżeli został on wymieniony w wykazie dowodów, oznacza to, że zostanie lub został on już przeprowadzony.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika