Nabycie spadku a podatek

Pytanie:

W 2003 roku zmarła moja babcia, zostawiając testament. Nabycie spadku potwierdził sąd w maju 2009 roku. Dział spadku ma się odbyć po uprawomocnieniu się pierwszego postanowienia. Mój brat, który nabył spadek, swoją część chce scedować na mnie, bez żadnych zobowiązań. W świetle ww. faktów, w jakim czasie należy zgłosić nabycie spadku w Urzędzie skarbowym: czy będziemy płacić podatek? Czy brat zrzekając się działu spadku będzie płacił podatek?

Masz inne pytanie do prawnika?

27.5.2009

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Nabycie spadku a podatek

Zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn, jeżeli nabycie niezgłoszone do opodatkowania stwierdzono następnie pismem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą sporządzenia pisma; jeżeli pismem takim jest orzeczenie sądu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia. Jak stanowi art. 17a ustawy, podatnicy podatku są obowiązani, z zastrzeżeniem ust. 2, złożyć, w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego, właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych według ustalonego wzoru. Do zeznania podatkowego dołącza się dokumenty mające wpływ na określenie podstawy opodatkowania. Na podsawie zeznania właściwy urząd skarbowy wyda decyzję, w której ustali podatek, który będzie do zapłaty w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Powyższy obowiązek jest niezależny od tego, czy spadkobierca będzie uczestniczył w dziale spadku, czy też nie. Niestety w przypadku, gdy spadkodawca zmarł w 2003 r. nie będzie można zastosować zwolnienia od podatku dla najbliższych obowiązującego od 1 stycznia 2007 r.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: