Nadpłata za ogrzewanie

Pytanie:

Czy rada nadzorcza spółdzielni mieszkaniowej może swoją uchwałą przeznaczyć nadpłaconą kwotę za centralne ogrzewanie w lokalu własnościowym, wyliczoną dla indywidualnego lokalu przez spółdzielnię, na inne cele niż na poczet przyszłego czynszu lub zwrot właścicielowi lokalu mieszkalnego?

Masz inne pytanie do prawnika?

21.3.2002

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Nadpłata za ogrzewanie

Zgodnie z art 46 § 1 prawa spółdzielczego do zakresu działania rady należy między innymi uchwalanie planów gospodarczych spółdzielni. W tym przypadku jednak koszty centralnego ogrzewania są kosztami ściśle związanymi z danym lokalem. System zaliczkowy polega na tym, że wpłacając zaliczki pokrywa się z nich bieżące koszty ogrzewania. Po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego (np. sezon grzewczy) spółdzielnia dokonuje rozliczenia tych kosztów. Jeżeli istnieje niedopłata, osoba zostaje wezwana do jej uregulowania. Podobnie rzecz się ma w przypadku, gdy zaistnieje nadpłata, z tą jednak różnicą, że powinna być ona zwrócona wpłacającemu w dowolnej postaci. Z praktyki wynika, że najczęściej osoba mająca nadpłatę potrąca ją sobie przy dokonywaniu następnych opłat na rzecz spółdzielni, nic nie stoi na przeszkodzie jednak, aby żądać zwrotu nadpłaty w formie gotówkowej.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne