Nagroda jubileuszowa dla nauczyciela

Pytanie:

"Jak kształtuje się nagroda jubileuszowa nauczyciela za straż pracy?"

Odpowiedź prawnika: Nagroda jubileuszowa dla nauczyciela

Nagroda jubileuszowa dla nauczyciela została uregulowana w art. 47 ustawy Karta Nauczyciela. Zgodnie z tym przepisem za wieloletnią pracę nauczyciel otrzymuje nagrodę jubileuszową w wysokości m.in. 150 % wynagrodzenia miesięcznego za 30 lat pracy i 200 % wynagrodzenia miesięcznego za 35 lat pracy. Szczegółowe zasady ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowe zasady jej obliczania i wypłacania są natomiast uregulowane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika