Naruszenie porządku publicznego

Pytanie:

Proszę o odpowiedź co do treści: art. 54 par. 1 KW oraz art. 56a kpw - w związku z otrzymanym pismem, w którym zostały przytoczone powyższe artykuły.

Masz inne pytanie do prawnika?

31.3.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Naruszenie porządku publicznego

Art. 54 Kw "Kto wykracza przeciwko wydanym z upoważnienia ustawy przepisom porządkowym o zachowaniu się w miejscach publicznych, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany". Art. 56 a Kpw "Jeżeli nie zachodzą okoliczności określone w art. 27 (pokrzywdzony nie może samodzielnie wnieść wniosku o ukaranie jako oskarżyciel posiłkowy), osobie, która złożyła zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia, przysługuje zażalenie do organu nadrzędnego na niewniesienie wniosku o ukaranie".

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne