Nieważność uchwały w stowarzyszeniu

Pytanie:

Czy jest możliwe aby zarząd stowarzyszenia unieważnił sam uchwałę walnego zgromadzenia? Sprawa dotyczy wyboru komisji rewizyjnej, która to po ukonstytuowaniu chciała mieć dostęp do dokumentów rozliczeń finansowych zarządu. Czy obrady WZ mogą być utajnione?

Masz inne pytanie do prawnika?

22.7.2002

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Nieważność uchwały w stowarzyszeniu

Uchwały walnego zebrania członków stowarzyszenia są nieważne, jeżeli są sprzeczne z prawem lub z przepisami statutu tego stowarzyszenia. O nieważności musi jednak orzec sąd, nie wystarczy decyzja zarządu. To walne zebrania członków stowarzyszenia jest najwyższą władzą stowarzyszenia. Przepisy prawne nie regulują jednak sposobu działania tego organy. Dlatego kluczowe kwestie powinny być uregulowane w statucie. Pewne kwestie dotyczące sposobu podejmowania decyzji przez walne mogą być również podjęte w uchwale walnego zebrania. Jeżeli zatem przepisy statutu przewidują możliwość utajnienia obrad, należy uznać, że jest to dopuszczalne.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne