Niezgodność konta z danymi adresata przelewu

Pytanie:

Chciałbym się dowiedzieć, co prawo bankowe mówi o przelewach na konto, które nie są własnością osoby wskazanej imiennie na przelewie, tzn. dokonałem przelewu na konto osoby o nr konta XXX, z danymi osobowymi DDD Natomiast właścicielem konta XXX, nie jest osoba o podanych przeze mnie w przelewie danymi osobowymi DDD. Naturalnym moim domysłem jest, że pieniądze powinny do mnie wrócić, ale czy prawnie tez tak jest?

Masz inne pytanie do prawnika?

22.5.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Niezgodność konta z danymi adresata przelewu

Zgodnie z prawem bankowym polecenie przelewu stanowi udzieloną bankowi dyspozycję dłużnika obciążenia jego rachunku określoną kwotą i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela. Bank wykonuje dyspozycję dłużnika w sposób przewidziany w umowie rachunku bankowego.

W większości umów zawieranych z bankiem znajdują się postanowienia, że wykonując dyspozycję klienta, bank kieruje się tylko numerem rachunku bankowego, a nie danymi osobowymi wskazanymi w przelewie, a odpowiedzialnym za właściwe oznaczenie adresata przelewu jest klient banku, który takiego przelewu dokonuje. Jeżeli tak jest i w Pana przypadku to nie jest koniecznym aby numer rachunku zgadzał się z danymi osoby wskazanej na blankiecie, dlatego też na blankietach widnieje napis nie właściciel rachunku, lecz odbiorca przelewu. Ułatwia to obrót, gdyż np. na konto należące do A można przelać pieniądze dla osoby B znanej A, i właśnie osoba A przekaże te pieniądze osobie B.

Porady prawne

W opisanym jednak przypadku mamy do czynienia z błędem, z przelewem na niewłaściwe konto. Bank nie ma prawa automatycznie zabrać pieniędzy z rachunku danej osoby. Należałoby więc jak najszybciej skontaktować z bankiem odbiorcy w celu na czyją rzecz wysłane zostały pieniądze. Następnie należy wezwać osobę bezpodstawnie wzbogaconą do zwrotu środków, które wpłynęły na jej konto.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne