Nowe okoliczności we wniosku dowodowym po apelacji

Pytanie:

Toczy się sprawa w sądzie rodzinnym. W apelacji między innymi uzasadniałem konieczność przeprowadzenia większości wniosków dowodowych odrzuconych przez sąd pierwszej instancji. Już po złożeniu pisma apelacyjnego dowiedziałem się o nowych okolicznościach uzasadniających przeprowadzenie jednego z odrzuconych wniosków przez sąd pierwszej instancji. Dowód ten ma w moim mniemaniu w świetle nowych faktów jeszcze istotniejsze znaczenie dla sprawy, niż poprzednio. Przypuszczam, że akta sprawy, ze względy na zażalenie w sprawie kosztów, będą jeszcze przez jakiś czas w sądzie pierwszej instancji. Jakim pismem i do kogo adresowanym mogę złożyć wniosek przedstawiający dodatkowe nowe okoliczności wskazujące na potrzebę przeprowadzenia już zgłaszanego wcześniej wniosku dowodowego?

Masz inne pytanie do prawnika?

29.6.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Nowe okoliczności we wniosku dowodowym po apelacji

W zasadzie po upływie terminu do złożenia apelacji nie można jej uzupełniać. Sąd rozpozna sprawę w granicach apelacji złożonej w terminie (art. 378 § 1 kpc). Z pytania jednak wynika, że chodzić może nie tyle o uzupełnienie apelacji o nowe zarzuty, lecz o rozwinięcie tych, które zostały zgłoszone we właściwej apelacji, z powołaniem się na nowe fakty i dowody.

Porady prawne

Tu od razu trzeba zaznaczyć, że sąd II instancji może pominąć nowe fakty i dowody, jeżeli strona mogła je powołać w postępowaniu przed sądem I instancji, chyba że potrzeba powołanie się na nie wynikła później.

Przepisy procedury cywilnej nie regulują wyraźnie kwestii kierowania pism stanowiących „rozwinięcie” apelacji. Pismo takie powinno jednak odpowiadać wszystkim warunkom pisma procesowego. Wydaje się, że należy je skierować do tego sądu, w którym znajdują się akta sprawy (w razie potrzeby sądy same przekazują sobie pisma stron). Na wszelki wypadek kwestie podniesione w takim piśmie można ponownie podnieść ustnie na rozprawie apelacyjnej.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne