Numerowanie ewidencji podatkowej

Pytanie:

Jesteśmy biurem rachunkowym. W pracy mamy często do czynienia z korektami poprzednich miesięcy. Klienci często przynoszą nam faktury sprzedażowe lub media sporo po czasie. Musimy sporządzać korekty i drukować nowe ewidencje. Problem dotyczy numeracji. Numerujemy ewidencje na bieżąco żeby nie mieć zaległości. Po sporządzeniu korekty - numeracja nam się zmienia, i musimy ją korygować. Aktualnie zmieniamy numerację korektorem. Jest to jedyny przypadek w którym używamy korektora (nie jest to poprawa ewidencji, tylko zmiana numerów naniesionych przez nas na dokumenty). Czy możemy numerację pozycji nanoszoną na dokumenty sporządzać ołówkiem?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Numerowanie ewidencji podatkowej

10.6.2011

Zarówno zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, jak i zgodnie z ustawą o rachunkowości zapisy w księdze powinny być dokonywane w sposób trwały. Przedmiotowe pytanie nie dotyczy wprawdzie samej księgi, ale dokumentów źródłowych, jednak należy wskazać, iż również w ich przypadku powinno się dążyć do trwałości naniesionych informacji na dokument. Prowadzący księgi podatkowe i odpowiadający za ich prowadzenie zwłaszcza w sposób niewadliwy nie powinien brać na siebie ryzyk związanych z niezdyscyplinowaniem klientów.

Potrzebujesz porady prawnej?