Obniżka stawki procentowej oplaty za użytkowanie

Pytanie:

W 1999 r. z Urzędem Gminy zawarłam umowę w formie aktu notarialnego na okoliczność nieodpłatnego przeniesienia własności garażu i oddania gruntu w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat, w którym ustalono, że oplata roczna za użytkowanie gruntu wynosi 10% jego wartości. Następnie w 2004 r. Uchwałą Rady Gminy obniżono stawkę procentową opłaty rocznej do 3% o czym nie zostałam powiadomiona pismem urzędowym, a dowiedziałam się o tej istotnej zmianie przypadkiem tzw. pocztą pantoflową. W uchwale tej ustalono, że aby obniżenie stawki procentowej było skuteczne użytkownik wieczysty musi na własny koszt ponownie zmienić posiadaną umowę notarialną na nowy akt notarialny z uwzględnieniem obniżenia stawki na 3%. Uchwała zastrzega również, że rzeczywiste obniżenie opłaty rocznej nastąpi dopiero na wniosek użytkownika wieczystego od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym złożono wniosek. Jako użytkownik wieczysty w przedmiotowej sprawie nie zgadzam się z żądaniem Urzędu Gminy, aby konieczne było zawieranie nowego aktu notarialnego z powodu zmiany stawki procentowej opłaty rocznej i ponoszenie po raz drugi kosztów za czynność już raz opłaconą na najbliższe 40 lat. Tak samo nie zgadzam się ze stanowiskiem Gminy, że tylko na wniosek użytkownika może nastąpić obniżka opłaty rocznej za użytkowanie gruntu. Uważam, że nie jest potrzebny nowy akt notarialny, a tylko aktualizacja stawki procentowej, twierdzę również, że naliczenie nowej obniżonej do 3% opłaty rocznej nie powinno nastąpić pod warunkiem złożenia wniosku przez użytkownika, lecz z urzędu i to po uprzednim wypowiedzeniu dotychczasowych warunków w formie pisemnej. Czy Urząd Gminy ma prawo uzależniać obniżenie opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu zajętego pod garaż od sporządzenia na mój koszt nowej umowy w formie aktu notarialnego uwzględniającego zmianę stawki procentowej opłaty rocznej z 10% na 3%, skoro już raz zapłaciłam za akt notarialny, a zmiana stawki może być dokonana przez jej aktualizację oraz obarczania mnie obowiązkiem złożenia wniosku o obniżenie stawki opłaty rocznej zamiast naliczenia nowej stawki z urzędu za uprzednim pisemnym wypowiedzeniem obecnych warunków.

Masz inne pytanie do prawnika?

7.12.2005

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Obniżka stawki procentowej oplaty za użytkowanie

Przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami ustalają stawki procentowe służące do ustalania opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste:  

  1. nieruchomości gruntowe na działalność charytatywną oraz na niezarobkową działalność: opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, wychowawczą, naukową lub badawczo-rozwojową - 0,3 % ceny;  
  2. za nieruchomości gruntowe oddane na cele mieszkaniowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz działalność sportową - 1 % ceny; 
  3. za nieruchomości gruntowe na działalność turystyczną - 2 % ceny; 
  4. za pozostałe nieruchomości gruntowe - 3 % ceny.  

Żaden z tych przepisów nie przewiduje stawki 10% (taka stawka jest stosowana przy dodatkowej opłacie za niezagospodarowanie nieruchomości przez użytkownika. Stawki procentowe mogą ulec zmianie przez zmianę przepisów (wtedy ustawodawca reguluje tez najczęściej procedurę zmiany do już istniejącego użytkowania) albo przez trwałą zmianę sposobu korzystania z nieruchomości (np. z celów oświatowych na mieszkalne). W tym drugim przypadku procedura zmiany stawki jest taka sama, jak przy aktualizacji opłaty ze względu na zmianę wartości nieruchomości. W takim wypadku właściwy organ powinien wypowiedzieć na piśmie wysokość dotychczasowej stawki do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego, przesyłając równocześnie ofertę przyjęcia nowej jej wysokości. W wypowiedzeniu należy wskazać podstawy zastosowania nowej stawki i pouczyć użytkownika wieczystego o sposobie zakwestionowania wypowiedzenia. Użytkownik wieczysty może, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wypowiedzenia, złożyć do samorządowego kolegium odwoławczego właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości, wniosek o ustalenie, że zmiana stawki jest nieuzasadniona. Ciężar dowodu, że istnieją przesłanki do zmiany stawki, spoczywa na właściwym organie.  
Złożenie powyższego wniosku nie zwalnia jednak z obowiązku uiszczania opłat w dotychczasowej wysokości. W przypadku niezłożenia wniosku właściwy organ oraz użytkownika wieczystego obowiązuje nowa wysokość stawki zaoferowana w wypowiedzeniu. 

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Ceny bez tajemnic

Ceny bez tajemnic

Czy każda promocja to okazja do zakupu w atrakcyjnej cenie? Jakie praktyki stosują sprzedawcy? Konsumencie, sprawdź, na co zwracać uwagę, by wybierać świadomie.   Zbliżają się dwa wyjątkowe dni sprzedażowe cena, sklep, rabat, obniżka, zakupy, wyprzedaż

Letnie wyprzedaże - rabaty, reklamacje i zwroty

Letnie wyprzedaże - rabaty, reklamacje i zwroty

Przedsiębiorcy stosują różne chwyty marketingowe, które mają sprawić, że podejmiesz decyzję szybko i bez zastanowienia. W ten sposób mogą skłonić Cię do zakupu rzeczy niepotrzebnej, w zawyżonej cenie lub słabej jakości. UOKiK wraz z Europejskim Centrum K wyprzedaż, (...)

Przed Black Friday - o czym pamiętać?

Przed Black Friday - o czym pamiętać?

„Black Friday”, czyli „Czarny Piątek” oraz „Cyber Monday” wpisały się na dobre w konsumencki kalendarz i oficjalnie otwierają przedświąteczny okres zakupowy. Promocja promocji jednak nie równe. Warto wiedzieć, do czego zobowi Black Friday, (...)

Ile trzeba zapłacić w sądzie?

Ile trzeba zapłacić w sądzie?

  Jakie przepisy należy stosować? Celem obszernej ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych jest generalna obniżka opłat sądowych. Wspomniana ustawa zastąpiła dotychczasową ustawę z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Koszty (...)

Ceny bez tajemnic

Ceny bez tajemnic

Czy każda promocja to okazja do zakupu w atrakcyjnej cenie? Jakie praktyki stosują sprzedawcy? Konsumencie, sprawdź, na co zwracać uwagę, by wybierać świadomie.   Zbliżają się dwa wyjątkowe dni sprzedażowe cena, sklep, rabat, obniżka, zakupy, wyprzedaż

Letnie wyprzedaże - rabaty, reklamacje i zwroty

Letnie wyprzedaże - rabaty, reklamacje i zwroty

Przedsiębiorcy stosują różne chwyty marketingowe, które mają sprawić, że podejmiesz decyzję szybko i bez zastanowienia. W ten sposób mogą skłonić Cię do zakupu rzeczy niepotrzebnej, w zawyżonej cenie lub słabej jakości. UOKiK wraz z Europejskim Centrum K wyprzedaż, (...)

Przed Black Friday - o czym pamiętać?

Przed Black Friday - o czym pamiętać?

„Black Friday”, czyli „Czarny Piątek” oraz „Cyber Monday” wpisały się na dobre w konsumencki kalendarz i oficjalnie otwierają przedświąteczny okres zakupowy. Promocja promocji jednak nie równe. Warto wiedzieć, do czego zobowi Black Friday, (...)

Ile trzeba zapłacić w sądzie?

Ile trzeba zapłacić w sądzie?

  Jakie przepisy należy stosować? Celem obszernej ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych jest generalna obniżka opłat sądowych. Wspomniana ustawa zastąpiła dotychczasową ustawę z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Koszty (...)

Stawka VAT na przechowywanie instrumentów finansowych

Stawka VAT na przechowywanie instrumentów finansowych

stawka VAT na przechowywanie instrumentów finansowych W związku ze stwierdzonymi rozbieżnościami interpretacyjnymi oraz zgłaszanymi wątpliwościami w kwestii zastosowania właściwej stawki podatku w przypadku usług przechowywania instrumentów finansowych, uzasadnione było przedstawienie (...)

Podatek rolny 2015

Podatek rolny 2015

Stawka podatku 2015 W 2015 r. stawka podatku rolnego nieznacznie zmalała w porównaniu do stawki obowiązującej w roku ubiegłym. Stawka podatku rolnego jest rokrocznie zmieniana, z uwagi na to, że jest powiązana ze średnią cena skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał (...)

Stawka VAT na przechowywanie instrumentów finansowych

Stawka VAT na przechowywanie instrumentów finansowych

stawka VAT na przechowywanie instrumentów finansowych W związku ze stwierdzonymi rozbieżnościami interpretacyjnymi oraz zgłaszanymi wątpliwościami w kwestii zastosowania właściwej stawki podatku w przypadku usług przechowywania instrumentów finansowych, uzasadnione było przedstawienie (...)

Podatek rolny 2015

Podatek rolny 2015

Stawka podatku 2015 W 2015 r. stawka podatku rolnego nieznacznie zmalała w porównaniu do stawki obowiązującej w roku ubiegłym. Stawka podatku rolnego jest rokrocznie zmieniana, z uwagi na to, że jest powiązana ze średnią cena skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał (...)

Dla kogo minimalna stawka godzinowa?

Dla kogo minimalna stawka godzinowa?

Od 1 stycznia 2017 r. dla pracujących na określonych umowach cywilnoprawnych (umowach zlecenia oraz umowach o świadczenie usług, w tym samozatrudnionych) obowiązuje minimalna stawka godzinowa w wysokości 13 zł. Kwota ta ma być corocznie waloryzowana stosownie do wzrostu minimalna stawka godzinowa, (...)

Jaka stawka VAT obowiązuje dla infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu?

Jaka stawka VAT obowiązuje dla infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu?

Ministerstwo Finansów wypowiedziało się niedawno w kwestii opodatkowania podatkiem od towarów i usług infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu i pozostałemu budownictwu. Poniższe opracowanie uwzględnia tezy jego pisma (PP1-811/73/2006/JW/189). Czego dotyczy obniżona 7% stawka (...)

Nowe zasady rozliczeń FTR i MTR

Nowe zasady rozliczeń FTR i MTR

18 grudnia 2020 r. Komisja Europejska przyjęła akt delegowany określający maksymalne stawki za zakańczanie połączeń w sieciach stacjonarnych (FTR) oraz mobilnych (MTR). Akt delegowany to rozporządzenie, które wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach (...)

Najniższa krajowa 2018 - ile wynosi najniższa krajowa brutto i netto?

Najniższa krajowa 2018 - ile wynosi najniższa krajowa brutto i netto?

Od 1 stycznia 2018 roku pracowników otrzymujących najniższą krajową za pracę czeka podwyżka. Najniższa krajowa wzrośnie wtedy do 2.100 złotych brutto, tj. 1530 zł netto (na rękę). To o 5% i jednocześnie o 100 złotych więcej niż obecnie. Z początkiem roku wzrośnie też minimalna (...)

Przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich a VAT

Przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich a VAT

Jaka stawka VAT obowiązuje na usługi twórców i artystów wykonawców? Usługi twórców i artystów wykonawców w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub (...)

Postaraj się o zwrot VAT za materiały budowlane!

Postaraj się o zwrot VAT za materiały budowlane!

Od 1 maja 2004 r. stawka VAT-u na materiały budowlane została podniesiona z 7 do 22 %(od 1.01.1011 wynosi ona zasadniczo 23%). Osoby budujące czy remontujące systemem gospodarczym i zbierające faktury VAT zakupu materiałów budowlanych doczekały się pozytywnego rozstrzygnięcia kwestii (...)

Opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami

Opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami

Opłaty za grunty pokryte wodami są ponoszone raz w roku, a nowa najwyższa stawka za 1 m2 za grunty wykorzystywane dla działalności usługowej zadeklarowanej przez przedsiębiorcę uległa zmniejszeniu z 12,19 zł do 8,90 zł. Najniższa stawka wynosi natomiast 0,01 zł za 1 m2 na (...)

Maksymalne stawki opłat lokalnych w 2018 r.

Maksymalne stawki opłat lokalnych w 2018 r.

Maksymalne stawki w 2018 r. Stawka opłaty targowej nie może przekroczyć 765,94 zł dziennie. Stawka opłaty miejscowej w miejscowościach  stawki opłat lokalnych, opłaty, lokalne, opata miejscowa, targowa, od posiadania psa, uzdrowiskowa, opłata reklamowa, 2018 rok

Stawka 0% VAT dla darowizn od biznesu

Stawka 0% VAT dla darowizn od biznesu

Wyprodukowane lub kupione przez firmy produkty przekazane na walkę z koronawirusem, zostają objęte 0% stawką podatku VAT. Dotyczy to m.in. wyrobów medycznych i produktów leczniczych takich jak np. środki dezynfekujące, maseczki i kombinezony ochronne. stawka, 0%, VAT, (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Ustalenie opłaty rocznej za użytkowanie

Ustalenie opłaty rocznej za użytkowanie

Przedsiębiorstwo państwowe w 1991 r. sprzedało na mocy aktu notarialnego pawilon z prawem użytkowania wieczystego do gruntu, które wpisano do prowadzonej księgi wieczystej. Burmistrz pobierał opłatę na podstawie informacji przesyłanej użytkownikowi wieczystemu o wysokości tej opłaty, jednakże (...)

Opłata za wieczyste użytkowanie gruntu

Opłata za wieczyste użytkowanie gruntu

W 2002 r. nabyłem notarialnie od Developera lokal mieszkalny w nowowybudowanym budynku wielorodzinnym, w którym dwa lokale są przeznaczone na działalność usługową, a pozostałych 15 to typowe lokale mieszkalne. W związku z tym przejąłem od poprzedniego użytkownika nieruchomości obowiązek (...)

Wysokość opłat za użytkowanie wieczyste

Wysokość opłat za użytkowanie wieczyste

Kto ustala opłaty za dzierżawę wieczystą gruntów i na jakiej podstawie? Na wstępie zakładamy, że pod pojęciem dzierżawa wieczysta rozumieją Państwo użytkowanie wieczyste. Za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste pobiera się pierwszą opłatę i opłaty roczne stanowi (...)

Jednorazowa opłata za użytkowanie wieczyste

Jednorazowa opłata za użytkowanie wieczyste

Prawo wieczystego użytkowania nabyliśmy w roku 1997 i otrzymaliśmy wówczas ustne zapewnienie, że opłata z tytułu wieczystego użytkowania została uiszczona za cały okres tegoż użytkowania. Do tej pory nie dostaliśmy żadnego nakazu zapłaty itp. Gdzie można sprawdzić, czy faktycznie taka (...)

Przecena towaru jako porozumienie umowne

Przecena towaru jako porozumienie umowne

O ile procent mogę przecenić towar, który długo zalega na magazynie i nie uda mi się go sprzedać nawet po cenie zakupu.Czy protokół przeceny należy sporządzić dopiero w momencie ewentualnej sprzedaży.Czy mogę przecenić go i wpisać do renamentu na koniec roku z wartością np. 50% ceny (...)

Przecena towaru jako porozumienie umowne

Przecena towaru jako porozumienie umowne

O ile procent mogę przecenić towar, który długo zalega na magazynie i nie uda mi się go sprzedać nawet po cenie zakupu.Czy protokół przeceny należy sporządzić dopiero w momencie ewentualnej sprzedaży.Czy mogę przecenić go i wpisać do renamentu na koniec roku z wartością np. 50% ceny (...)

Obniżenie alimentów z datą wsteczną i nadpłata

Obniżenie alimentów z datą wsteczną i nadpłata

Córka otrzymuje alimenty od ojca dziecka w wys. 900 zł, zgodnie z prawomocnym wyrokiem. Ojciec wystąpił o obniżenie alimentów do 500 zł. Sąd przyznał jedynie 760 zł z powodu zmiany warunków życia ojca. Wyrok jest prawomocny od czerwca br., ale zasądzony od lipca 2006 - gdyż od tego momentu, (...)

Obniżenie czymszu przez najemcę

Obniżenie czymszu przez najemcę

Czy najemca rzeczy może żądać obniżenia czynszu? Zgodnie z art. 664 par. 1 kodeksu cywilnego:Jeżeli rzecz najęta ma wady, które ograniczają jej przydatność do umówionego użytku, najemca może żądać odpowiedniego obniżenia czynszu za czas trwania wad.    Obniżka (...)

Wspólnota małżeńska a majątek odrębny

Wspólnota małżeńska a majątek odrębny

Pod koniec grudnia 2007 chcemy wziąć ślub, aby od przeszłego roku móc wspólnie się rozliczać przed urzędem skarbowym. W styczniu 2008 (już po zawarciu związku małżeńskiego) mam podpisać akt notarialny na kupno mieszkania (na własność), które chcemy wspólnie, aby było tylko moim majątkiem (...)

Koszty zakupu mieszkania

Koszty zakupu mieszkania

Wkrótce podpisuję finalną umowę zakupu mieszkania u notariusza. Wiem że opłaty notarialne się zmieniły w pażdzierniku. Mieszkam na stałe za granicą i robię transfer do banku polskiego, a więc płacę gotówką. Mam paszport polski i brytyjski, a mąż jest anglikiem. Cena zakupu mieszkania (...)