Obowiązek ukończenia kursu przez kierowcę

Pytanie:

Chcemy zatrudnić kierowcę, który będzie wykonywał krajowy przewóz rzeczy samochodem ciężarowym o masie całkowitej 7,49 tony. Kierowca ten posiada prawo jazdy kategorii C, ale nie posiada świadectwa kwalifikacji, nie ukończył również kursu dokształcającego w zakresie przewozu rzeczy. Słyszeliśmy, że takie kursy nie są obowiązkowe dla kierujących pojazdami ciężarowymi o masie całkowitej do 7,5 tony, ale nie możemy znaleźć odpowiednich przepisów. Czy kierowca wykonujący krajowy przewóz rzeczy samochodem ciężarowym o masie całkowitej poniżej 7,5 tony musi posiadać świadectwo kwalifikacji lub posiadać świadectwo ukończenia kursu dokształcającego w zakresie przewozu rzeczy? Prosimy o podanie podstawy prawnej z przywolaniem nazwy, numeru i daty aktu prawnego.

Masz inne pytanie do prawnika?

23.11.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Obowiązek ukończenia kursu przez kierowcę

Interesujące Państwa zagadnienie uregulowane jest w Ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. 2004.204. 2088). Rozdział 7a tej Ustawy reguluje zakres uprawnień, które winien posiadać kierowca wykonujący przewóz rzeczy w transporcie drogowym. Art. 39a Ustawy przewiduje, że przewoźnik drogowy może zatrudnić kierowcę, jeżeli osoba ta:

  1. ukończyła 21 lat, z tym, że wymóg ten nie dotyczy kierowcy wykonującego transport drogowy rzeczy pojazdem samochodowym lub zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t do 7,5 t.,
  2. posiada odpowiednie uprawnienie do kierowania pojazdem samochodowym określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym;
  3. ukończyła odpowiedni kurs dokształcający kierowców, o którym mowa w art. 39b ust. 1 Ustawy (przepis ten przewiduje zaś, że osoba ubiegająca się o zatrudnienie po raz pierwszy na stanowisku kierowcy wykonującego transport drogowy jest obowiązana ukończyć kurs dokształcający kierowców przewożących rzeczy - dla kierowców pojazdów samochodowych konstrukcyjni przystosowanych do przewozu rzeczy; kursy te są prowadzone przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego oraz organizacje zrzeszające kierowców lub przewoźników drogowych o zasięgu ogólnokrajowym);
  4. nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowcy;
  5. nie ma przeciwwskazań psychologicznych do pracy na stanowisku kierowcy.

Obowiązek ukończenia kursu, o którym mowa powyżej dotyczy zatem jedynie kierowców ubiegających się o zatrudnienie po raz pierwszy na stanowisku kierowcy wykonującego transport drogowy. Wyłączenie dotyczące pojazdów do 7,5 t odnosi się tylko do pierwszego warunku, w więc wieku.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne