Odległość balkonu i schodów od działki sąsiada

Pytanie:

O ile mogę zmniejszać odległość domu od granicy działki (4 metry) - balkony, okapy i schody?

Masz inne pytanie do prawnika?

10.7.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Odległość balkonu i schodów od działki sąsiada

Odległość 4 metrów od granicy sąsiedniej działki mierzy się w poziomie od najbliższej krawędzi zewnętrznej otworu drzwiowego lub okiennego znajdującego się w ścianie domu lub w połaci dachowej zwróconej w stronę tej granicy albo od najbliższej krawędzi otworu okiennego umieszczonego w dachu.

Co do innych elementów budynku, to zasady są następujące: okapy i gzymsy nie mogą zmniejszać wymaganej odległości 4 metrów od granicy działki budowlanej o więcej niż 0,8 m.  Odległość od krawędzi tych elementów musi więc wynosić przynajmniej 3,2 m. jest to oczywiście odległość liczona w poziomie od krawędzi elementu, który leży najbliżej granicy. Natomiast części budynku, takie jak balkony, galerie, tarasy, schody zewnętrzne, pochylnie i rampy nie mogą pomniejszać wymaganej odległości o więcej niż 1,3 m. W tym wypadku odległość od nich do granicy wynosić powinna minimum 2,7m.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne