Odpłatny transport z zabezpieczeniem medycznym

Pytanie:

Odpłatny transport przez kierowcę - lekarza ważnych klientów (pacjentów) w sytuacji dla nich stresogennej (negocjacje biznesowe, wesela, pogrzeby, itp.). Klient płaci w tej sytuacji za dozór - opiekę medyczną i wypożyczenie samochodu z kierowcą - lekarzem i opcjonalnie ratownikiem medycznym. Zyskuje komfort (szofera i dowóz ekskluzywnym autem) oraz bezpieczeństwo (zabezpieczenie medyczne). Czy potrzebna jest tutaj licencja transportowa - w/g mnie transport medyczny jest wyjątkiem i nie podlega licencji transportowej.

Masz inne pytanie do prawnika?

22.7.2010

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Odpłatny transport z zabezpieczeniem medycznym

Przewóz osób dokonywany w takich warunkach nie jest transportem medycznym, który miałby podlegać wyłączeniu od obowiązku posiadania licencji transportowej. W ustawie o transporcie drogowym (Dz. U. z z 2007 r., Nr 125 poz. 874) art. 3 ust. 1 pkt. 3 zawiera wyłączenie stosowania przepisów ustawy, a więc i posiadania stosownej licencji, do wykonywania usług w ramach transportu sanitarnego. Definicję czym jest transport sanitarny odnaleźć można w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r., Nr 14 poz. 89). Art. 70a tej ustawy stanowi, że transportem sanitarnym jest przewóz osób albo materiałów biologicznych i materiałów wykorzystywanych do udzielania świadczeń zdrowotnych, które to osoby lub materiały wymagają specjalnych warunków transportu. Co ważne transport sanitarny wykonywany jest przy użyciu specjalistycznych środków transportu lądowego, wodnego lub lotniczego. Chodzi więc o przewożenie karetkami chorych na kontynuowanie leczenia przy konieczności zapewnienia możliwości podłączenia do specjalistycznej aparatury medycznej (co nie może mieć miejsca przykładowo w taksówce). Transportem sanitarnym niewymagającym posiadania licencji będzie także przewożenie karetką (helikopterem lotniczego pogotowia ratunkowego) organów do przeszczepu lub poszkodowanych w wypadkach np. na autostradzie.

Porady prawne

Ponadto przepisów ustawy o transporcie drogowym nie stosuje się do:

a) przewozu drogowego wykonywanego pojazdami samochodowymi lub zespołami pojazdów przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą - w niezarobkowym przewozie drogowym osób

b) przewozu drogowego wykonywanego pojazdami samochodowymi lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony w transporcie drogowym rzeczy oraz niezarobkowym przewozie drogowym rzeczy

c) przewozu drogowego wykonywanego pojazdami zespołów ratownictwa medycznego

Proponowanej przez Pana działalności nie można zaliczyć do żadnego z powyższych wyjątków, bowiem muszą one mieć charakter niezarobkowego przewozu, czyli nieodpłatnego krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego osób lub rzeczy, wykonywany przez przedsiębiorcę pomocniczo w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej. Z opisu stanu faktycznego nie wynika, aby przewóz z zabezpieczeniem medycznym miał mieć charakter pomocniczy do innej działalności gospodarczej, a tym bardziej konieczność uiszczania odpłat wyklucza możliwość zaliczenia go do wyjątków ustawowych.

Oferowane przez Pana usługi wpisują się w definicję krajowego transportu drogowego, czyli podejmowania i wykonywania działalności w zakresie przewozu osób lub rzeczy pojazdami samochodowymi zarejestrowanymi w kraju, za które uważa się również zespoły pojazdów składające się z pojazdu samochodowego i przyczepy lub naczepy, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym jazda pojazdu, miejsce rozpoczęcia lub zakończenia podróży i przejazdu oraz droga znajdują się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Fakt wykonywania tego przewozu przez lekarza lub dodatkowo z udziałem ratownika medycznego nie zmienia charakteru transportu na sanitarny. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o transporcie drogowym „Podjęcie i wykonywanie transportu drogowego wymaga uzyskania odpowiedniej licencji na wykonywanie transportu drogowego”. Licencji udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat, uwzględniając wniosek przedsiębiorcy.

Trudno taką działalność zaliczyć także do przewozów w ramach pomocy medycznej, co uprawniałoby do zwolnienia od obowiązku uzyskania zezwolenia (art. 35 ustawy o transporcie drogowym). Po pierwsze w naszej ocenie chodziłoby tu raczej o medyczne zabezpieczenie imprez kulturalnych czy też wydarzeń sportowych. Po drugie świadczenie takich usług wymagałoby od Pana każdorazowo przed wykonaniem przewozu wystawiania specjalnego oświadczenia potwierdzającego wykonywanie takiego przewozu i przekazywania go do Ministra Infrastruktury celem uzyskania zwolnienia od posiadania zezwolenia. Wysokość opłat za udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2007 r., Nr 235 poz. 1726).

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Koronawirus: zasady wjazdu do Polski

Koronawirus: zasady wjazdu do Polski

Na polskiej granicy stanowiącej jednocześnie granicę zewnętrzną UE wciąż obowiązują obostrzenia związane z zapobieganiem COVID-19. Są to zarówno ograniczenia dotyczące wjazdu cudzoziemców do Polski, jak i obowiązek poddania się kwarantannie po przekroczeniu granicy. ##baner## Gdzie można przekroczyć granicę z Rosją, Białorusią i Ukrainą? Granicę z Rosją można (...)

Czas pracy kierowców - definicje używane w regulacji czasu pracy kierowców

Czas pracy kierowców - definicje używane w regulacji czasu pracy kierowców

  Artykuł ten zawiera zestawienie definicji używanych w regulacjach dotyczących czasu pracy kierowców. Jest to kolejny z artykułów w serii o czasie pracy kierowców. Poniżej przedstawiamy wyjaśnienie definicji odnoszących się do czasu pracy kierowców, zawartych w aktach prawnych odnoszących się do tej tematyki. Kierowca - osoba która prowadzi pojazd (...)

Nowe obostrzenia na polskiej granicy

Nowe obostrzenia na polskiej granicy

Od 28 grudnia br. na polskiej granicy obowiązują nowe obostrzenia związane z zapobieganiem COVID-19. Z kwarantanny nie są już zwolnieni Polacy, obywatele państw UE, EOG oraz Szwajcarii przekraczający polską granicę, stanowiącą granicę zewnętrzną UE.  Nowe zasady Od 28 grudnia br. na polskiej granicy obowiązują nowe obostrzenia związane z zapobieganiem COVID-19. Z kwarantanny (...)

Zasady przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym i zwolnienia z obowiązku kwarantanny kierowców zawodowych w transporcie międzynarodowym

Zasady przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym i zwolnienia z obowiązku kwarantanny kierowców zawodowych w transporcie międzynarodowym

Od 1 czerwca 2020 r., zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, obowiązuje nakaz określonego sposobu przemieszczania się w przewozie drogowym osób. Nakaz ten dotyczy przewozu w tym samym czasie nie więcej osób niż wynosi liczba (...)

Zasady kwarantanny po przekroczeniu granicy w związku z koronawirusem

Zasady kwarantanny po przekroczeniu granicy w związku z koronawirusem

Od 16 maja br. nie ma obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy RP stanowiącej granicę wewnętrzną dla osób podróżujących w celach zawodowych, służbowych lub zarobkowych w Polsce lub państwie UE i EOG a także Szwajcarii oraz w celu pobierania nauki w RP lub państwie sąsiadującym, w tym także dla opiekunów uczniów i dzieci. ##baner## Nowe zasady przekraczania (...)

Ważne dla kierowców w związku z pandemią koronawirusa

Ważne dla kierowców w związku z pandemią koronawirusa

Zasady zwolnienia z obowiązku kwarantanny kierowców zawodowych Kierowcy prowadzący pojazdy samochodowe w międzynarodowym transporcie drogowym (w tym międzynarodowym transporcie kombinowanym), po przekroczeniu granicy państwowej, są zwolnieni z odbycia obowiązkowej kwarantanny, o której mowa w przepisie § 2 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 (...)

Nowe obowiązki dla przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy rzeczy pojazdami o dmc od 2,5 do 3,5 t

Nowe obowiązki dla przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy rzeczy pojazdami o dmc od 2,5 do 3,5 t

Od 21 maja 2022 r. przedsiębiorcy wykonujący międzynarodowy transport drogowy rzeczy pojazdami lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 2,5 tony i nieprzekraczającymi 3,5 tony na obszarze Unii Europejskiej są obowiązani posiadać zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencję wspólnotową. ##baner## Podstawa zmian Obowiązek ten (...)

Nowe regulacje dotyczące transportu drogowego

Nowe regulacje dotyczące transportu drogowego

Jakie regulacje wdraża nowa ustawa? Ustawa z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw wchodzi w zasadzie w życie z dniem 3 listopada 2007 r. Podstawowym celem ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw jest wdrożenie dyrektywy 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 (...)

Surowsze normy CO2 dla samochodów osobowych i dostawczych

Surowsze normy CO2 dla samochodów osobowych i dostawczych

UE chce zadbać o ekologiczniejszy transport drogowy: ustala nowe, surowe normy emisji dwutlenku węgla dla samochodów osobowych i dostawczych. Zbliży ją to do realizacji celów klimatycznych i zobowiąże producentów aut do udziału w redukcji emisji gazów cieplarnianych.  Transport drogowy odpowiada bowiem za 20% emisji gazów cieplarnianych w UE. UE stara (...)

Ustawa o czasie pracy kierowców

Ustawa o czasie pracy kierowców

  USTAWAz dnia 16 kwietnia 2004 r.o czasie pracy kierowców   Rozdział 1Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) czas pracy kierowców wykonujących przewóz drogowy, zatrudnionych na podstawie stosunku pracy;  2) obowiązki pracodawców w zakresie wykonywania przewozów drogowych;  3) zasady stosowania norm dotyczących (...)

Plany zmian w transporcie drogowym

Plany zmian w transporcie drogowym

Resort transportu pracuje nad nowelizacją ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców. Inna propozycja została już przekazana do Sejmu. Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców w przygotowaniu Informacja Ministerstwa Infrastruktury ws. przebiegu prac nad nowelizacją ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy (...)

Transport drogowy w Unii

Transport drogowy w Unii

W Unii Europejskiej wykonywanie transportu drogowego rzeczy jest możliwe na podstawie licencji wspólnotowej (...)Przez trzy lata od wejścia Polski do Unii transport drogowy rzeczy podlega przepisom ochronnym (załącznik XII traktatu o przystąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej w art. 8 "Transport" pkt 2 stanowi, iż rozporządzenie 3118/93 zostało zmienione przez rozporządzenie (...)

Reaktywacja Jedwabnego Szlaku - nowe możliwości dla transportu drogowego w dobie globalnego kryzysu

Reaktywacja Jedwabnego Szlaku - nowe możliwości dla transportu drogowego w dobie globalnego kryzysu

Inicjatywa reaktywacji Jedwabnego Szlaku, historycznej drogi łączącej Chiny z Europą, jest ważna z wielu powodów. Jednym z nich jest przesunięcie się ośrodka światowego  handlu w kierunku Azji Południowo-Wschodniej. Politycy muszą przyklasnąć inicjatywie przedsiębiorców w tym względzie - powiedział Tadeusz Jarmuziewicz, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury podczas konferencji (...)

Międzynarodowy transport drogowy

Międzynarodowy transport drogowy

Od 1 listopada obowiązywać będą nowe regulacje dotyczące transportu międzynarodowego.Prowadzenie drogowego transportu międzynarodowego wymaga posiadania licencji. Przedsiębiorcy, którzy zechcą się o nią ubiegać, będą musieli wziąć pod uwagę ograniczenia w ich przyznawaniu. Chodzi głównie o ograniczenie ilościowe - minister infrastruktury ustalił właśnie ich liczbę na ten rok. (...)

Obowiązkowa licencja dla pośredników przy przewozie rzeczy

Obowiązkowa licencja dla pośredników przy przewozie rzeczy

Firmy, które zajmują się pośrednictwem przy przewozie rzeczy, muszą od 1 lipca mieć licencję na krajowy transport drogowy rzeczy. Na zdobycie potrzebnych dokumentów pozostało niewiele czasu, a nie wiadomo, kogo ten nakaz dotyczy (...)Nowela, zmieniając pojęcie "transport drogowy krajowy lub międzynarodowy", objęła nim także działalność gospodarczą "pośrednictwa przy przewozie rzeczy". (...)

Transport drogowy na nowych zasadach

Transport drogowy na nowych zasadach

Rząd zatwierdził projekt ministerstwa transportu zmieniający zasady, na których wykonywać można zawód przewoźnika drogowego. Nowelizacja dostosowuje polskie prawo transportowe do standardów narzucanych przez Unię Europejską. Nowe przepisy regulują na jakich zasadach otrzymać można zezwolenie na przewóz drogowy osób lub towarów. Licencja na krajowy transport i przewóz osób zastąpiona (...)

Od lipca pośrednik w przewozie rzeczy powinien posiadać licencję

Od lipca pośrednik w przewozie rzeczy powinien posiadać licencję

Firmy, które zajmują się pośrednictwem przy przewozie rzeczy, muszą od 1 lipca mieć licencję na krajowy transport drogowy rzeczy.   (...)Tak naprawdę nie wiadomo jednak, co się kryje pod tym nowympojęciem. Jego definicji nie ma też w kodeksie cywilnym, który reguluje zasady spedycji i przewozu.   (...)Wnioski o licencje składa się do starosty, bo to on jest odpowiedzialny za (...)

Paliwa z baków do kontroli!

Paliwa z baków do kontroli!

Kto i komu skontroluje paliwo? Do zadań Inspekcji Transportu Drogowego należy m.in. kontrola rodzaju używanego paliwa przez pobranie próbek paliwa ze zbiornika pojazdu mechanicznego.  Chodzi głównie o wykrycie w kontrolowanym paliwie znacznika przeznaczonego do znakowania oleju opałowego lub oleju napędowego przeznaczonego na cele opałowe, zgodnie z przepisami o podatku akcyzowy. W (...)

Taksówka bez oznaczenia, taksówka bez licencji

Taksówka bez oznaczenia, taksówka bez licencji

Przewoźnicy niemający licencji wymaganych dla taksówkarzy nie będą mogli umieszczać na samochodach oznaczeń podobnych do taksówkowych. Już podpisana przez prezydenta nowelizacja ustawy o transporcie drogowym zabrania przewoźnikom bez licencji (przewóz do 9 osób łącznie z kierowcą) oznaczania samochodu nazwą, adresem oraz telefonem przedsiębiorcy, umieszczania na dachu tzw. koguta (...)

Za naruszenie przedsiębiorca płaci karę pieniężną, a kiedy zwrot?

Za naruszenie przedsiębiorca płaci karę pieniężną, a kiedy zwrot?

Nie wiadomo, kiedy przedsiębiorca dostanie zwrot niesłusznie nałożonej kary, bo przepisy przewidują dwa terminy Ustawa z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. nr 125, poz. 1371) zawiera dwie normy odmiennie regulujące tę samą kwestię. To ważne, bo na jej podstawie działa Inspekcja Transportu Drogowego. Jej uprawnienia sprowadzają się przede wszystkim do kontrolowania, czy (...)

Opłaty za przejazd po drogach krajowych

Opłaty za przejazd po drogach krajowych

Zgodnie z ustawą o transporcie drogowym podmioty wykonujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przewóz drogowy zobowiązane są (z pewnymi wyjątkami) do uiszczania opłaty za przejazd pojazdu samochodowego po drogach krajowych, której maksymalna wysokość nie może być wyższa niż równowartość 800 euro rocznie. Rozporządzenie wykonawcze do powyższych przepisów, wydane na podstawie (...)

Transport lądowy towarów niebezpiecznych

Transport lądowy towarów niebezpiecznych

Parlament Europejski przyjął propozycję uproszczenia europejskiego prawodawstwa w zakresie transportu niebezpiecznych towarów. Autor sprawozdania, polski deputowany Bogusław Liberadzki (PES) podkreśla, że proponowana dyrektywa ujednolica i zmniejsza ilość regulacji dotyczących przewozów ładunków niebezpiecznych. Projekt przewiduje objęcie wspólnotową regulacją (...)

Kontrola w zakresie przewozu drogowego

Kontrola w zakresie przewozu drogowego

Jakie dokumenty podlegają kontroli? Podczas przejazdu wykonywanego w ramach transportu drogowego kierowca pojazdu samochodowego jest obowiązany mieć przy sobie i okazywać, na żądanie uprawnionego organu kontroli, przede wszystkim wypis z licencji, kartę opłaty drogowej, zapisy urządzenia rejestrującego samoczynnie prędkość jazdy, czas jazdy i czas postoju, obowiązkowe przerwy i czas odpoczynku, (...)

Nowy model wynagradzania kierowców przewozów międzynarodowych

Nowy model wynagradzania kierowców przewozów międzynarodowych

Nowe regulacje, będące wynikiem wdrożenia do krajowego porządku prawnego przepisów "Pakietu mobilności I", wprowadziły nowy model wynagradzania kierowców wykonujących międzynarodowy transport drogowy. - "Polska dostosowuje się do wytycznych Unii Europejskiej, systematycznie wprowadzając nowe przepisy "Pakietu Mobilności" dla branży transportu międzynarodowego. Nowe regulacje (...)

Lepsza kontrola przewozu drogowego

Lepsza kontrola przewozu drogowego

Lepszy nadzór nad rynkiem usług przewozowych w Polsce, eliminacja nieuczciwej konkurencji między przewoźnikami i większa ochrona rynku wewnętrznego przed nieuczciwą konkurencją ze strony przewoźników spoza UE - to cele nowelizacji dostosowującej polskie prawo do przepisów unijnych.  Nowelizacja doprecyzowuje ponadto przepisy dotyczące kontroli przestrzegania obowiązków (...)

Czas pracy kierowców - akty prawne regulujące czas pracy kierowców

Czas pracy kierowców - akty prawne regulujące czas pracy kierowców

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowało szereg konsekwencji prawnych w zakresie regulacji czasu pracy kierowców. Obecnie kwestię tę normują : Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. Nr 92, poz. 879 - zwana dalej u.c.p.k.). Zastąpiła ona ustawę z dnia 24 sierpnia 2001 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. Nr 123, poz. 1354), będąca (...)

Zwolnienia z kas fiskalnych na 2018 rok

Zwolnienia z kas fiskalnych na 2018 rok

Zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących określono zwolnienia na czas określony niektórych grup podatników i niektórych czynności z obowiązku prowadzenia ewidencji (...)

Będą zmiany ustawy o transporcie drogowym

Będą zmiany ustawy o transporcie drogowym

Projekt ustawy zmieniającej ustawę o transporcie drogowym skierowany do konsultacji 7 lutego 2020 r. do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw. Zakłada on szereg zmian mających na celu ułatwienia w procesie szkolenia i uzyskiwania kwalifikacji wstępnej oraz zwiększenie (...)

Jak nie zostać wakacyjnym przemytnikiem?

Jak nie zostać wakacyjnym przemytnikiem?

Wracając z urlopu, zamiast do pracy, możesz trafić do więzienia! Wystarczy, że zabierzesz ze sobą kawałek rafy koralowej lub muszlę chronionego gatunku. Wbrew pozorom w strefie Schengen nie wszystkie towary można swobodnie przewozić. Uwaga, przemytnicy wykorzystują nieświadomych turystów jako swoich pośredników! Sprawdź, jak się przed tym chronić. Kłopotliwe (...)

Specjalne rozwiązania dla cudzoziemców w związku z epidemią koronawirusa

Specjalne rozwiązania dla cudzoziemców w związku z epidemią koronawirusa

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, weszły w życie zmiany w prawie przewidujące m.in. szczególne rozwiązania dla cudzoziemców w Polsce. Obowiązujące obecnie przepisy umożliwiają legalne pozostanie w kraju osobom, które chcą realizować dotychczasowy cel pobytu lub nie mogą opuścić Polski w związku z rozprzestrzenianiem (...)

Kto jest pracodawcą kierowców pojazdów ciężarowych zatrudnionych w międzynarodowym transporcie drogowym?

Kto jest pracodawcą kierowców pojazdów ciężarowych zatrudnionych w międzynarodowym transporcie drogowym?

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 16 lipca 2020 r. wydał wyrok w sprawie C-610/18 - AFMB i in. przeciwko Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank dotyczący zabezpieczenia społecznego pracowników migrujących. Wynika z niego, iż pracodawcą kierowców pojazdów ciężarowych zatrudnionych w międzynarodowym transporcie drogowym jest przedsiębiorstwo transportowe, (...)

Niewypełniona karta grozi karą za brak opłaty za korzystanie z dróg krajowych

Niewypełniona karta grozi karą za brak opłaty za korzystanie z dróg krajowych

Podczas kontroli na drodze krajowej samochodu ciężarowego z naczepą, kierowca okazał do kontroli miesięczną kartę opłaty drogowej, która była niewypełniona w polu "nr rejestracyjny" oraz "ważna od" i "ważna do". Okoliczność ta została opisana w protokole kontroli. Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r., (...)

Bieżące obostrzenia

Bieżące obostrzenia

Od 30 marca nowe zasady dotyczące kwarantanny dla przyjeżdżających do Polski Sytuacja związana ze zwiększoną liczbą zachorowań na COVID-19 jest bardzo dynamiczna. Dotyczy nie tylko Polski, ale także innych krajów europejskich, np. Niemiec. Dlatego ujednolicono zasady kwarantanny, zarówno jeśli chodzi o transport lądowy, jak i lotniczy. Podróżni przybywający do Polski (...)

Budowa kolei dużych prędkości to wyzwanie cywilizacyjne

Budowa kolei dużych prędkości to wyzwanie cywilizacyjne

Budowa kolei dużych prędkości w Polsce to wyzwanie cywilizacyjne - powiedział Minister Infrastruktury Cezary Grabarczyk podczas debaty publicznej nad Programem budowy i uruchomienia przewozów kolejami dużych prędkości w Polsce oraz Prognozą jego oddziaływania na środowisko. Minister C. Grabarczyk przypomniał, że decyzja polityczna o pracach nad studium kolei dużych prędkości zawarta (...)

Zmiany dotyczące drogowej kontroli technicznej pojazdów

Zmiany dotyczące drogowej kontroli technicznej pojazdów

Dzięki zmianom w Prawie o ruchu drogowym oraz ustawie o transporcie drogowym możliwe będą mobilne kontrole techniczne pojazdów wykonujących przewóz rzeczy i osób. Co przewiduje ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym? Nowelizacja ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, poziomu stanu (...)

Nowe ograniczenia dla przedsiębiorstw i obywateli od 28 grudnia do 17 stycznia

Nowe ograniczenia dla przedsiębiorstw i obywateli od 28 grudnia do 17 stycznia

Zamknięte hotele i stoki narciarskie, ograniczenia w funkcjonowaniu galerii i centrów handlowych, usługi gastronomiczne tylko na dowóz i na wynos oraz zakaz przemieszczania się w Sylwestra - to najistotniejsze zmiany i ograniczenia, jakie od 28 grudnia 2020 r. do 17 stycznia 2021 r. będą obowiązywać na terenie całego kraju. Rozporządzenie w tej sprawie podpisał premier Mateusz (...)

Doradcy firmy transportujących towary niebezpieczne

Doradcy firmy transportujących towary niebezpieczne

Zasady bezpiecznego przewozu drogowego w ruchu krajowym i międzynarodowym są uregulowane umową europejską, tzw. ADR. Każde przedsiębiorstwo, którego działalność obejmuje przewóz towarów niebezpiecznych albo związane z nim pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek, powinno wyznaczyć jednego lub więcej doradców do spraw bezpieczeństwa w transporcie, odpowiedzialnego za czynności (...)

Polska przeciwna decyzji Parlamentu Europejskiego o przyjęciu Pakietu Mobilności I bez poprawek

Polska przeciwna decyzji Parlamentu Europejskiego o przyjęciu Pakietu Mobilności I bez poprawek

Walka o zrównoważone przepisy regulujące przyszłe funkcjonowanie międzynarodowego transportu drogowego toczyła się na forum UE do samego końca. W piśmie z 29 czerwca 2020 r. skierowanym do posłów przed sesją plenarną Parlamentu Europejskiego ministrowie ds. europejskich i ds. transportu 9 państw like-minded (Bułgarii, Cypru, Estonii, Węgier, Łotwy, Litwy, Malty, Polski (...)

Europa w ruchu, czy w bezruchu?

Europa w ruchu, czy w bezruchu?

Utrzymaniu konkurencyjności w ramach sprawiedliwej społecznie transformacji w kierunku czystej energii i cyfryzacji – to kierunki rozwoju europejskiego sektora transportowego. Inicjatywa Komisji Europejskiej obejmuje osiem wniosków ustawodawczych, które m.in. będą zobowiązywały do stosowania krajowych przepisów dotyczących płacy minimalnej np. wobec kierowców (...)

Nowe zasady przekraczania granicy

Nowe zasady przekraczania granicy

Minister Mariusz Kamiński podpisał zmianę rozporządzenia w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych. ##baner## Więcej uprawnionych do wjazdu Zmiana rozporządzenia rozszerza katalog osób uprawnionych do wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej o: kierowców wykonujących transport międzynarodowy, podróżujących (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Obowiązek ukończenia kursu przez kierowcę

Obowiązek ukończenia kursu przez kierowcę

Chcemy zatrudnić kierowcę, który będzie wykonywał krajowy przewóz rzeczy samochodem ciężarowym o masie całkowitej 7,49 tony. Kierowca ten posiada prawo jazdy kategorii C, ale nie posiada świadectwa (...)

Licencja na transport rzeczy

Licencja na transport rzeczy

W jakich przypadkach wymagane jest uzyskanie licencji na transport rzeczy? Uzyskania licencji wymaga podjęcie i wykonywanie transportu drogowego. W rozumieniu ustawy o transporcie drogowym transport (...)

Międzynarodowy transport drogowy rzeczy

Międzynarodowy transport drogowy rzeczy

Jestem właścicielem firmy zajmującej się sprzedażą pojazdów ciężarowych i osobowych i eksportem poza granice UE. Dużo pojazdów sprzedaję obywatelom Ukrainy. Poniższe pytania zostały zasygnalizowane (...)

Wynajem samochodów przedsiębiorcy z licencją

Wynajem samochodów przedsiębiorcy z licencją

Proszę o wyjaśnienie czy przedsiębiorca \" X \" dysponujący samochodami ciężarowymi i zatrudniający kierowców, lecz nie posiadający licencji, o której mówi ustawa z dnia 6 września 2001 r. (...)

Krajowy transport drogowy (pojazd dmc < 3.5t)

Krajowy transport drogowy (pojazd dmc < 3.5t)

Posiadam działalność gospodarczą (PKD nr. 5221Z / dawniej 6321Z - 'działalność usługowa wspomagająca transport lądowy') 'pomoc drogową'. Na rzecz działalności nabyto pojazd, obecna rejestracja: (...)

Karalność a licencja transportowa

Karalność a licencja transportowa

W 2007 roku zostałem skazany z art 13 par 1 w zw. z art 280 par 1 k.k. na 2 lata pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na 3 lata. Pragnę się ubiegać o licencje na transport (...)

Licencja na transport drogowy

Licencja na transport drogowy

Zwracam się do Państwa z zapytaniem odnośnie sytuacji prawnej związanej z takim faktem: Mając założoną działalność gospodarcza "Holowanie, Pomoc Drogowa" musiałem uzyskać licencję na wykonywanie (...)

licencja na transport miedzynarodowy

licencja na transport miedzynarodowy

Od 2 lat prowadzę działalność transportowa samochodami o masie całkowitej do 3.5 t. Zatrudniam 3 osoby. Swoje usługi wykonuję również poza terenem polski. Posiadam prawo jazdy kategorii CE. Od (...)

Licencja na prowadzenie transportu drogowego

Licencja na prowadzenie transportu drogowego

Czy prowadząc zagraniczny transport drogowy rzeczy samochodem o masie całkowitej do 3,5 t muszę posiadać licencję? Obowiązek uzyskania licencji na transport drogowy ciąży co do zasady na wszystkich (...)

Transport osób a posiadanie prawa jazdy kat. B

Transport osób a posiadanie prawa jazdy kat. B

Ile osób można przewozić z kat.B. Czy z taką kat. można przewozić osoby w ramach działalności gospodarczej, czy potrzebna jest koncesja na wykonywanie tego typu czynności. Prawo jazdy kat. B uprawnia (...)

Dokumentowanie pracy kierowców

Dokumentowanie pracy kierowców

Prowadzę działalność gospodarczą - usługi transportowe. Zatrudniam kierowców na samochody dostawcze, jak i ciężarowe (tj. powyżej 3,5 ton). Jakie dokumenty szczególne powinienem posiadać w (...)

Licencja na transport drogowy towarów

Licencja na transport drogowy towarów

Podatnik zamierza wynajmować samochód ciężarowy z kierowcą. Działalność ta zgodnie z PKD znajduje się pod symbolem 49.41 - transport drogowy towarów. Usługobiorca zamierza wykorzystywać samochód (...)

Licencja na transport drogowy w spółce cywilnej

Licencja na transport drogowy w spółce cywilnej

Jest spółka cywilna 2 osób. Spółka świadczy usługi transportu międzynarodowego. Posiada licencje na transport międzynarodowy. Czy wystąpienie jednego ze wspólników ze spółki ma jakiś wpływ (...)

Licencja na transport drogowy rzeczy

Licencja na transport drogowy rzeczy

Prowadzę działalność gospodarczą polegającą na wykonywaniu zarobkowego przewozu drogowego rzeczy. Posiadam odpowiednią licencję wydaną przez ministra infrastruktury. Czy w przypadku nabycia nowego (...)

Wymagania dla pojazdów specjalnych

Wymagania dla pojazdów specjalnych

W związku z prowadzoną działalnością w zakresie czyszczenia separatorów, kanalizacji i odstojników przemysłowych oraz unieszkodliwiania wybranych odpadów ciekłych użytkujemy w naszym przedsiębiorstwie (...)

Przewóz na potrzeby własne a praca tymczasowa

Przewóz na potrzeby własne a praca tymczasowa

W miesiącu wrześniu 2007 roku Inspekcja Transportu przeprowadziła kontrolę naszego samochodu ciężarowego, który prowadził pracownik wynajęty w naszej firmie z agencji pracy. Samochód jest własnością (...)

Dokumenty jakie powinien posiadać ze sobą kierowca

Dokumenty jakie powinien posiadać ze sobą kierowca

Firma handlowa przewozi towary samochodami zarówno o ładowności mniejszej niż 3,5 tony, jak i przekraczającej tą ładowność. Jakie dokumenty powinien posiadać kierowca podczas kontroli Inspekcji (...)

Świadczenie usług transportu drogowego

Świadczenie usług transportu drogowego

Kogo dotyczą nowe przepisy ustawy o transporcie drogowym? Nasza firma prowadzi działalność w zakresie usług elektro-energetycznych w zakresie prac remontowo-budowlanych na stacjach transformatorowych (...)

Zatrzymanie auta do kontroli przez służbę celną

Zatrzymanie auta do kontroli przez służbę celną

Pracownik Służby Celnej podczas kontroli samochodu ciężarowego marki Lublin wraz z przyczepą stwierdził, że samochód nie posiada ważnej winiety drogowej i skierował wniosek o ukaranie. Czy Służba (...)

Dokument uprawniający do kierowania samochodem

Dokument uprawniający do kierowania samochodem

Jakie warunki muszę spełnić aby móc jeździć samochodem busem do 3,5 t. z przyczepą pow. 750 kg.? Jakie zakazy obowiązują w tym temacie? Zgodnie z prawem o ruchu drogowym, prawo jazdy kategorii (...)

Badania psychologiczne kierowców

Badania psychologiczne kierowców

Czy Kierowca posiadający prawo jazdy Kat B i prowadzący pojazdy do 3,5 Tony musi posiadać orzeczenie psychologiczne, czy wystarczy zwykłe zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność pracy na (...)

Czas pracy kierowcy

Czas pracy kierowcy

Zatrudniamy kierowcę autobusu szkolnego. Kierowca, ze względu na tryb pracy szkoły, zatrudniony jest od godz. 6.00 do 9.30 i od godz. 12.00 do 16.30. Czy za czas przerwy między godz. 9.30 a 12.00 tj. (...)

Usługi taxi w spółce jawnej a licencja

Usługi taxi w spółce jawnej a licencja

Osoba fizyczna X prowadzi działalność gospodarczą jako taksówkarz. Chciałby założyć spółkę jawną z inną osobą Y. Usługi taxi wykonywałaby pierwsza osoba X, druga osoba Y wykonywałaby (...)

Skazanie z art. 178a kk. a licencja na transport

Skazanie z art. 178a kk. a licencja na transport

Prowadzę firmę transportową na podstawie licencji wydanej w myśl ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. W dniu 12.05.2010 r. zostałem skazany z art. 178a § 1 kk. na 1 rok zakazu (...)

Licencja na przewóz osób

Licencja na przewóz osób

Czy każdy zarobkowy przewóz osób w kraju (samochodem do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą) wymaga licencji niezależnie od dopuszczalnej masy całkowitej? Zasady podejmowania (...)

Certyfikat kompetencji zawodowych

Certyfikat kompetencji zawodowych

Czy certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym musi posiadać właściciel firmy, czy może to być osoba będąca pełnomocnikiem (nie będąca ani pracownikiem, ani współwłaścicielem)? (...)

Przeniesienie zezwolenia na przewóz osób

Przeniesienie zezwolenia na przewóz osób

Przedsiębiorca posiada licencję na przewóz osób, zezwolenie na przewóz osób na podmiejskiej linii oraz skoordynowany rozkład jazdy. Nie jest już zainteresowany utrzymywaniem tej linii komunikacyjnej (...)

Licencja na wykonywanie transportu drogowego

Licencja na wykonywanie transportu drogowego

Czy do prowadzenia zarobkowych usług transportowych dla osób pojazdem do 9 osób oraz ogólnych usług transportowych (towarów) w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej potrzebne są jakieś (...)

Zarobkowy przewóz osób samochodem osobowym

Zarobkowy przewóz osób samochodem osobowym

Czy przepisy ustawy o transporcie drogowym mają zastosowanie w odniesieniu do samochodów osobowych, którymi wykonuje się zarobkowy przewóz rzeczy? Dokonując zarobkowego przewozu rzeczy, niewątpliwie (...)

Przewóz na potrzeby własne a tachograf

Przewóz na potrzeby własne a tachograf

Posiadam samochód o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 t oraz przyczepę o DMC 2600 kg. Pojazd wraz z przyczepą przeznaczony jest tylko i wyłącznie do przewozów towarów handlowych dla mojej firmy. (...)

FORUM PRAWNE

jak zdobyć koncesję na transport ciężarowy

jak zdobyć koncesję na transport ciężarowy jak zdobyć koncesję na transport ciężarowy Należy zdobyć certyfikat kompetencji zawodowych na transport drogowy. Warunkiem otrzymania certyfikatu (...)

Firma Transportowa

Firma Transportowa Witam, sporo szukałem na ten temat ale dobitnej odpowiedzi nigdzie nie mogę uzyskać. Do rzeczy, otworzyłem działalność gospodarczą z zakresu przewozu osób. I tu zaczynają się (...)

Zezwolenie ??

Zezwolenie ?? Witam Przegladam siec ale nie moge znalesc odpowiedzi Chcemy zalozyc Amatorska Siec Lokalna siec miala by isc przez 3 bloki sa to bloki Spoldzielcze mam pytanie jak powinno wygladac takie (...)

koncesja - zezwolenie na alkohol w szczególnym przypadku....

koncesja - zezwolenie na alkohol w szczególnym przypadku.... Koncesję kontynuujemy od 1989 roku. Aktualnie koncesja ważna jest do 2010 roku, ale w bezpośrednim sąsiedztwie buduje się dom dla sióstr (...)

jak wypełnić wniosek o zezwolenie na podejmowanie czynności w imieniu małoletniego?

jak wypełnić wniosek o zezwolenie na podejmowanie czynności w imieniu małoletniego? jak wypełnić wniosek o zezwolenie na podejmowanie czynności w imieniu małoletniego? Co mam napisać w uzasadnieniu (...)

pozwolenie na wycięcie drzewa

pozwolenie na wycięcie drzewa dzień dobry! Czy na wycięcie starego drzewa znajdującego się obok mojego domu,potrzebuje jakieś specjalne pozwolenie? Wolę się upewnić bo moi sąsiedzi są wrednymi (...)

Garaż Blaszany

Garaż Blaszany Od kiedy na garaż blaszany ustawiony na własnym ogródku trzeba mieć pozwolenie? Gdzie znajdę potrzebne informacje. (Felek2002) Wg mnie to nietrzeba pozwolenia, wynika to z artykułu (...)

ZEZWOLENIE NA REKLAME

ZEZWOLENIE NA REKLAME Witam. Problem jak w temacie, a dokladniej chodzi o reklamy w gablotach na klatkach schodowych. Mialem zalozyc dzialalnosc, zrobilem naklejki, porozklejalem je na klatkach ( na szybach (...)

Nowe zezwolenie na budowę na 20letnim WZ

Nowe zezwolenie na budowę na 20letnim WZ Dzień dobry, Odziedziczyłem działkę (Lz) nad jeziorem, która otrzymała w 2002 WZ, pozwalające na budowę domu jednorodzinnego. Uzyskane zostało wtedy (...)

zestawy prezentowe z winem a zezwolenie

zestawy prezentowe z winem a zezwolenie witam prowadze sklep internetowy z zestawami prezentowymi. chce poszerzyc oferte o zestawy zawierajace winoi miod pitny. jak ma sie to do koncesji czy zezwolenia? (...)

czy potrzebne jest zezwolenie na prowadzenie parkingu?

czy potrzebne jest zezwolenie na prowadzenie parkingu? czy potrzebne jest zezwolenie na prowadzenie parkingu?

czy potrzebne jest zezwolenie na handel nasionami?

czy potrzebne jest zezwolenie na handel nasionami? czy potrzebne jest zezwolenie na handel nasionami?

czy potrzeba zezwolenie na sprzedaż papierosów 2012?

czy potrzeba zezwolenie na sprzedaż papierosów 2012? czy potrzeba zezwolenie na sprzedaż papierosów 2012?

czy na wycięcie żywopłotu należy uzyskać zezwolenie?

czy na wycięcie żywopłotu należy uzyskać zezwolenie? czy na wycięcie żywopłotu należy uzyskać zezwolenie?

kto wydaje zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej?

kto wydaje zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej? kto wydaje zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej?

wniosek o zezwolenie na złozenie depozytu Alimentacyjnego

wniosek o zezwolenie na złozenie depozytu Alimentacyjnego WITAM SERDECZNIE MAM PYTANIE ODNOSNIE TEGO JAK NAPISAĆ WNIOSEK O ZEZWOLENIE NA ZŁOŻENIE DO DEPOZYTU Z TYTUŁU OPŁAT ALIMENTACYJNYCH. BO JEST (...)

czy na skup złota trzeba mieć specjalne zezwolenie?

czy na skup złota trzeba mieć specjalne zezwolenie? czy na skup złota trzeba mieć specjalne zezwolenie?

czy na wybudowanie stawu na łące potrzebne jest zezwolenie?

czy na wybudowanie stawu na łące potrzebne jest zezwolenie? czy na wybudowanie stawu na łące potrzebne jest zezwolenie?

czy na podcięcie gałęzi drzew potrzebne jest zezwolenie?

czy na podcięcie gałęzi drzew potrzebne jest zezwolenie? czy na podcięcie gałęzi drzew potrzebne jest zezwolenie?

czy do postawienia drewutni wymagane jest zezwolenie na budowę?

czy do postawienia drewutni wymagane jest zezwolenie na budowę? czy do postawienia drewutni wymagane jest zezwolenie na budowę?

Porady prawne