Odsetki z tytułu niespłaconej pożyczki

Pytanie:

Czy można zasądzić odsetki z tytułu niespłaconej pożyczki z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych? Ustawa i rozporządzenia dotyczące rehabilitacji osób niepełnosprawnych mówią o nieoprocentowanych pożyczkach, a sąd z ustawy - Kodeks cywilny zasądza odsetki i koszty sięgające 75% zaległości (1600zł kwota sporu, 800zł koszty).

Masz inne pytanie do prawnika?

8.1.2001

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Odsetki z tytułu niespłaconej pożyczki

Niestety można. Odsetki zasądzone przez sąd nie są bowiem odsetkami z tytułu samego korzystania z pożyczonych pieniędzy. Sąd zasądził odsetki ustawowe i jak domyślam się nie od daty zaciągnięcia pożyczki, a od daty jej wymagalności (data, w której zgodnie z umową pożyczka winna być zwrócona). Odsetki za zwłokę należą się w tym przypadku z mocy samej ustawy. W przypadku jeżeli dochodzi już do sporu sądowego, to oznacza najczęściej, że pozwany nie wywiązał się należycie z umowy (nie zwrócił pożyczki w terminie). W takim przypadku koszty procesu obciążają pozwanego. Na koszty te składa się co najmniej wpis sądowy (ok. 7%) oraz koszty zastępstwa prawnego (jeżeli strona jest reprezentowana przez adwokata lub radcę prawnego). Kwota kosztów zasądzona przez sąd, podana w pytaniu, nie wygląda na zawyżoną.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: