Odszkodowanie za utratę zdrowia

Pytanie:

Na podstawie jakiego dokumentu mogę ubiegać się o odszkodowanie za poniesione straty zdrowotne? Przez 6 dni leżałem w szpitalu i od ponad miesiąca jestem na zwolnieniu lekarskim. Na wizycie kontrolnej lekarz prowadzący oświadczył, że nie wystawi mi dokumentu z opisu i przebiegu leczenia wraz z zaleceniami lekarskimi. Wprawdzie mam wypis ze szpitala, ale nie jest to dokument, który honoruje zakład ubezpieczeniowy, gdyż wymaga się szczegółowych danych.

Masz inne pytanie do prawnika?

29.9.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Odszkodowanie za utratę zdrowia

Podstawą w tej sprawie będzie dokładne zapoznanie się z umową ubezpieczenia i regulaminem, będącym częścią umowy. Od ich postanowień zależy zakres zobowiązania ubezpieczyciela (za pobyt w szpitalu czy też za czas zwolnienia lekarskiego) oraz wymagane do wypłaty odszkodowania dowody. Lekarz ma obowiązek prowadzenia dokumentacji dotyczącej każdego pacjenta. Dokumentacja wewnętrzna (opis i historia choroby) jest przeznaczona dla lekarza, wewnętrzna - dla pacjenta. Do tej ostatniej należą skierowania do szpitala, na badania, zaświadczenia, orzeczenia i opinie lekarskie, karty informacyjne z leczenia szpitalnego, a także inne podobne dokumenty. Zakłady opieki zdrowotnej i lekarze prowadzący prywatne gabinety, mają obowiązek udostępnić dokumentację na żądanie pacjenta. Udostępnienie dokumentacji wewnętrznej poza zakład opieki zdrowotnej następuje formie wyciągów, odpisów, kopii sporządzanych na koszt pacjenta i za pokwitowaniem. Jeżeli lekarz odmawia udostępnienia dokumentacji, należy zwrócić się do kierownika zakładu. Jeżeli także on nie wyda odpowiedniego dokumentu pozostaje złożenie skargi do sądu administracyjnego.

Porady prawne

 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne