Odwołanie od orzeczenia NSA

Pytanie:

Czy można się odwołać od decyzji NSA wydanej przez wydział zamiejscowy np. w Krakowie?

Masz inne pytanie do prawnika?

17.5.2001

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Odwołanie od orzeczenia NSA

Od orzeczenia NSA nie przysługuje odwołanie. W sprawie zakończonej prawomocnym orzeczeniem NSA może być wznowione postępowanie na wniosek uczestnika lub z urzędu, może zostać również wniesiona rewizja nadzwyczajna do Sądu Najwyższego. Jednak rewizję nadzwyczajną może wnieść: Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny, Pierwszy Prezes SN, Prezes NSA, Rzecznik Praw Obywatelskich, a w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych także Minister Pracy i Polityki Socjalnej. Podział na ośrodki zamiejscowe jest jedynie kwestią organizacyjną.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: