Odwołanie upoważnienia

Pytanie:

Skradziono mi upoważnienie na dowolne dysponowanie moim ruchomym majątkiem. Jakie są formy unieważnienia upoważnienia?

Masz inne pytanie do prawnika?

21.1.2009

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Odwołanie upoważnienia

Pełnomocnictwo/upoważnienie może być w każdym czasie odwołane przez mocodawcę, chyba, że mocodawca zrzekł się odwołania pełnomocnictwa/upoważnienia z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa/upoważnienia.

Odwołanie pełnomocnictwa/upoważnienia powinno nastąpić przez jednostronne oświadczenie woli złożone osobie, z którą pełnomocnik miał dokonać czynności prawnej. Oświadczenie takie powinno być złożone również pełnomocnikowi.

Poza tym pełnomocnictwo/upoważnienie ustaje z chwilą śmierci mocodawcy. Strony mogą uzgodnić także inne przyczyny wygaśnięcia pełnomocnictwa/umocowania.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne