Opakowania jako zakup materiałów

Pytanie:

Prowadzę działalność w zakresie sprzedaży jaj konsumpcyjnych Zakupiłem od firmy opakowania. Czy jeżeli dokonuję sprzedaży tych jaj w ww. opakowaniach, to zakup tych opakowań stanowi zakup towaru, czy pozostały wydatek w książce przychodów i rozchodów?

Masz inne pytanie do prawnika?

16.11.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Opakowania jako zakup materiałów

Zgodnie z objaśnieniami do podatkowej księgi przychodów i rozchodów, kolumna 10 „Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu” jest przeznaczona do wpisywania zakupu materiałów oraz towarów handlowych według cen zakupu.

Jak stanowi § 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, określenie towary oznacza towary handlowe, materiały podstawowe i pomocnicze, półwyroby (półfabrykaty), wyroby gotowe, braki i odpady oraz materiały przyjęte od zamawiających do przerobu lub obróbki, z tym że: materiałami pomocniczymi są materiały niebędące materiałami podstawowymi, które są zużywane w związku z działalnością gospodarczą i bezpośrednio oddają wyrobowi swoje właściwości.

Wydaje się, iż za materiały pomocnicze należy uznać w szczególności wszelkiego rodzaju etykiety, a zatem ich zakup będzie ujęty w kolumnie 10.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: