Opinia biegłego a zwolnienie od kosztów sądowych

Pytanie:

"Dochodzę odszkodowania w trakcie toczącego się postępowania cywilnego. Ze wzglądu na niskie zarobki sąd zwolnił mnie od kosztów wpisu cywilnego ponad kwotę 500 zł. Zastanawiam się nad złożeniem wniosku o powołanie biegłego lekarza. Kto w opisywanej sytuacji będzie musiał ponieść koszty jego wynagrodzenia, jeśli ja czy w pełnej wysokości?"

Odpowiedź prawnika: Opinia biegłego a zwolnienie od kosztów sądowych

Z przedstawionego przez Pana stanu faktycznego można wywnioskować, iż został Pan jedynie częściowo zwolniony od kosztów sądowych, mianowicie od wniesienia części wpisu. Oznacza to, że w pozostałym zakresie nie został Pan zwolniony od obowiązku ponoszenia kosztów sądowych. Zgodnie z ustawą o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, do uiszczenia kosztów sądowych obowiązana jest strona, która wnosi do sądu pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki (np. wynagrodzenie biegłych). Zatem, jeżeli został Pan jedynie częściowo zwolniony od kosztów sądowych, w przypadku wnioskowania o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłych, koszty wynagrodzenia biegłego będzie musiał ponieść Pan. W takiej sytuacji możliwe jest złożenie wraz z wnioskiem o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego, wniosku o zwolnienie od obowiązku ponoszenia kosztów wynagrodzenia biegłego.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika