Opłacanie składek ZUS nie z własnego konta

Pytanie:

Biuro rachunkowe obsługuje spółkę z o.o. i firmę zagraniczną nie mającą przedstawicielstwa na terenie Polski, ale zatrudniającą tu pracownika. Czy biuro rachunkowe może w imieniu tych podmiotów (a więc Spółki z o.o. i pracownika) ze swojego konta płacić składki na ubezpieczenie społeczne?

Masz inne pytanie do prawnika?

19.3.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Opłacanie składek ZUS nie z własnego konta

Obowiązek opłacania składek (na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych) w formie bezgotówkowej w drodze obciążenia rachunku bankowego płatnika składek (z jednym wyjątkiem opisanym poniżej) nakłada art. 47 ust. 4b ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Obowiązek ten nie dotyczy płatników składek będących osobami fizycznymi, jeżeli nie prowadzą pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych. 

Zatem, podmioty opisane w pytaniu, będące płatnikami składek, na gruncie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych obowiązane są opłacać składki z własnego konta bankowego. Składek nie może za płatnika opłacić ze swojego konta obsługujące go biuro rachunkowe.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: