Opodatkowanie spadku nabytego przez gminę

Pytanie:

Czy gmina uzyskując prawo własności nieruchomości - jako wynik postępowania sądowego - w drodze nabycia spadku, zobowiązana jest do odprowadzenia podatku od spadku i darowizn? Jeżeli tak, to w jakiej wysokości?

Masz inne pytanie do prawnika?

8.11.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Opodatkowanie spadku nabytego przez gminę

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn podatkowi temu podlega nabycie przez osoby fizyczne, własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, m. in. tytułem. spadku Zatem nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem nabycie nieruchomości tytułem spadku przez gminę, która nie jest osobą fizyczną.

Spadek jest jednak dochodem gminy i jako taki podlega podatkowi dochodowemu od osób prawnych. Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dochód taki jest jednak zwolniony z tego podatku jako dochód jednostki samorządu terytorialnego w zakresie dochodów określonych w przepisach ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (spadek wymieniony jest w art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego).

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne