Opozycja do interwencji ubocznej

Pytanie:

Sprawa cywilna. W jaki formalny sposób składa się opozycję przeciwko wstąpieniu interwenienta ubocznego? Jaki sąd i w jakim trybie rozpatruje opozycję? Od jakiego momentu czynności procesowe interwenienta mają moc prawną?

Masz inne pytanie do prawnika?

22.2.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Opozycja do interwencji ubocznej

Kto ma interes prawny w tym, aby sprawa została rozstrzygnięta na korzyść jednej ze stron, może w każdym stanie sprawy aż do zamknięcia rozprawy w drugiej instancji przystąpić do tej strony (interwencja uboczna). Każda ze stron może zgłosić opozycję przeciwko wstąpieniu interwenienta ubocznego, jednakże nie później niż przy rozpoczęciu najbliższej rozprawy. Sąd oddali postanowieniem opozycję po przeprowadzeniu co do niej rozprawy, jeżeli interwenient uprawdopodobni, że ma interes prawny we wstąpieniu do sprawy.

Mimo wniesienia opozycji interwenient uboczny bierze udział w sprawie, dopóki orzeczenie uwzględniające opozycję nie stanie się prawomocne. Zatem czynności procesowe interwenienta wywołują skutek od czasu wystąpienia z interwencją. Jednak w razie prawomocnego uwzględnienia opozycji czynności interwenienta ubocznego uważane będą za niebyłe.

Opozycja jest pismem procesowym i musi spełniać wymagania dla pisma procesowego. W opozycji wskazuje się, że interwenient nie ma interesu z wystąpieniem z interwencją i uzasadnia się to stanowisko.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Wynagrodzenie w rzeczach materialnych

15.7.2018 przez: bejbicz

Wniosek o zmianę kuratora zawodowego.

30.5.2018 przez: PaniKarolina

POLISA POSAGOWA PZU

22.4.2018 przez: -

Wniosek o zaplate

24.11.2017 przez: Faziakomaniak