Osoby współpracujące po przekształceniu spółki

Pytanie:

"Czy w przekształconej ze spółki cywilnej spółce jawnej ulega zmianie status "osób współpracujących" dla celów rozliczeń z ZUS?"

Odpowiedź prawnika: Osoby współpracujące po przekształceniu spółki

Za osobę współpracującą z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz zleceniobiorcami, uważa się małżonka, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione, rodziców, macochę i ojczyma oraz osoby przysposabiające, jeżeli pozostają z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracują przy prowadzeniu tej działalności lub wykonywaniu umowy agencyjnej lub umowy zlecenia; nie dotyczy to osób, z którymi została zawarta umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego. Osobą prowadzącą pozarolniczą działalność jest natomiast m.in. osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej. Taką osobą jest spółka jawna, a nie jej wspólnicy, jak w przypadku spółki cywilnej. Tym samym nie mogą zostać spełnione przesłanki do tego, by osoby, które dotychczas posiadały status osób współpracujących, nadal go zachowały.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika