Ostateczność decyzji

Pytanie:

Co stanowi datę wydania decyzji ostatecznej - data jej sporządzenia, czy też data jej doręczenia?

Masz inne pytanie do prawnika?

20.3.2001

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Ostateczność decyzji

Zasadą jest, iż wszystkie decyzje doręcza się stronom na piśmie (choć w niektórych przypadkach decyzja może być ogłoszona ustnie). Wynika z tego, iż dopiero z momentem skutecznego doręczenia takiego rozstrzygnięcia przysługują stronom określone przepisami uprawnienia, w tym możliwość odwoływania się od takich decyzji. Tak więc również w przypadku decyzji ostatecznych wszelkie konsekwencje wynikające z takich rozstrzygnięć dla stron, w tym możliwość wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu admnistracyjnego, biegną od momentu doręczenia takiej decyzji.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: