Otrzymanie duplikatu korekty faktury

Pytanie:

Otrzymaliśmy duplikat korekty faktury VAT dotyczący towarów handlowych. Duplikat korekty faktury jest z 09.03.2006, a faktura z 20.07.2005. Do jakiego okresu zaksięgować tę fakturę?

Masz inne pytanie do prawnika?

12.4.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Otrzymanie duplikatu korekty faktury

O zasadach rozliczenia faktury korygującej decyduje przede wszystkim to, czy jest to faktura korygująca zwiększająca podatek ("na plus"), czy zmniejszająca podatek ("na minus"). Szczegółowe zasady postępowania z duplikatami korekt faktur zostały opisane przez Dorotę Kosacką-Łędzewicz („Korygujemy błędy na fakturach, „Rzeczpospolita” z 9 marca 2006). Zgodnie z poglądami przedstawionymi przez autorkę, z którymi należy się w pełni zgodzić:

1) Po otrzymaniu faktury korygującej "na minus" podatnik ma obowiązek (a nie prawo) ująć ją w rozliczeniu za miesiąc, w którym fakturę otrzymał.

Jeżeli więc otrzyma fakturę korygującą "na minus", a następnie ją zgubi i poprosi o duplikat, to późniejsze otrzymanie duplikatu nie zmieni powyższego terminu ujęcia faktury korygującej. Konieczna będzie więc korekta deklaracji za miesiąc, w którym podatnik otrzymał fakturę korygującą. Jeżeli natomiast podatnik nigdy nie dostał faktury korygującej, wówczas powinien ująć skutki korekty w momencie otrzymania duplikatu.

2) Gdy faktura korygująca „na plus” została wystawiona w związku z podwyższeniem ceny po wystawieniu faktury pierwotnej, należy ująć ją w rozliczeniu za miesiąc, w którym to podwyższenie miało miejsce. Natomiast gdy podatnik w pierwotnej fakturze VAT zaniżył kwotę podatku należnego musi ująć fakturę korygującą w rozliczeniu za miesiąc, w którym powstał obowiązek podatkowy. Wiąże się to oczywiście z koniecznością korekty deklaracji VAT-7 i zapłaty zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę.

Odnośnie duplikatów korekt „na plus” - jeżeli podatnik otrzyma fakturę korygującą, a następnie ją zgubi i poprosi o duplikat, to późniejsze otrzymanie duplikatu nie zmieni powyższego terminu ujęcia faktury korygującej „na plus”. Jeżeli natomiast podatnik nigdy nie dostał faktury korygującej, wówczas powinien traktować otrzymanie duplikatu tak, jak otrzymanie korekty.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: