Oznaczenie spółki jawnej w obrocie

Pytanie:

Czy na pieczątkach firmowych i na fakturach w spółce jawnej wymagane są nazwiska wspólników tak jak ma to miejsce przy spółce cywilnej? Jaka jest właściwa pisownia skrótu spółka jawna "s.j." małymi literami czy też inaczej?

Masz inne pytanie do prawnika?

16.2.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Oznaczenie spółki jawnej w obrocie

Przedsiębiorca w oświadczeniach pisemnych (np. fakturach) skierowanych do oznaczonych osób w ramach prowadzonej działalności gospodarczej ma obowiązek, pod karą grzywny, posługiwać się firmą (rozumianą jako nazwa, pod którą prowadzone jest przedsiębiorstwo).

Celem spółki jawnej jest prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w przeciwieństwie do  spółki cywilnej, która oznaczana jest nazwiskami wspólników. Wymogi dotyczące firmy spółki jawnej określają, że powinna ona zawierać nazwiska lub firmy (nazwy) wszystkich wspólników albo nazwisko albo firmę (nazwę) jednego albo kilku wspólników oraz dodatkowe oznaczenie "spółka jawna". Jedynym dopuszczalnym w obrocie skrótem jest "sp. j.". Na fakturach i na pieczątkach powinna więc być umieszczana firma, pod jaką spółka została zarejestrowana zgodnie z powyższymi wymogami.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne