Pełnomocnik w postępowaniu układowym

Pytanie:

"Złożyłem do sądu wniosek o układ z wierzycielami. Jestem prezesem spółki z o.o. jednoosobowej. Czy mogę dać pełnomocnictwo dyrektorowi spółki, który jest pracownikiem kontraktowym i nie jest we władzach spółki, nie ma też żadnych udziałów? Czy dane przeze mnie pełnomocnictwo musi być przez jakiś urząd potwierdzone?"

Odpowiedź prawnika: Pełnomocnik w postępowaniu układowym

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby prezes spółki, wobec której prowadzone jest postępowanie układowe, mógł ustanowić pełnomocnika. Pełnomocnikiem w postępowaniu sądowym (układowym) może być adwokat, radca prawny lub pracownik spółki. Należy jednak pamiętać, że niektóre czynności muszą być osobiście dokonane przez osobę reprezentującą podmiot, wobec którego toczy sie postępowanie układowe - np. tylko ustawowy reprezentant spółki z o.o. może złożyć zapewnienie o prawdziwości danych przedstawionych sądowi prowadzącemu postępowanie. Należy również pamiętać, że pełnomocnikiem musi być osoba wiarygodna. Zgodnie bowiem z art. 53 Prawa o postępowaniu układowym, nieusprawiedliwione niestawiennictwo dłużnika (w tym przypadku spółki, czyli jej reprezentanta - Pana jako prezesa spółki) lub jego pełnomocnika na zgromadzeniu wierzycieli spowoduje, że sąd umorzy postępowanie.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika