Plan podziału sumy egzekucyjnej

Pytanie:

Kiedy dochodzi do sporządzenia planu podziału sumy uzyskanej z egzekucji i co podlega ustaleniu w tym planie?

Masz inne pytanie do prawnika?

5.2.2012

Zespół<br />e-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Plan podziału sumy egzekucyjnej

Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego
Art. 1035. Niezwłocznie po złożeniu na rachunek depozytowy sądu sumy ulegającej podziałowi komornik sporządza projekt planu podziału sumy uzyskanej z egzekucji i przedkłada go sądowi. W razie potrzeby sąd wprowadza do planu zmiany i uzupełnienia; w przeciwnym wypadku plan zatwierdza.
W planie wymienione powinny być:
1) suma ulegająca podziałowi;
2) wierzytelności i prawa osób uczestniczących w podziale;
3) suma, jaka przypada każdemu z uczestników podziału;
4) sumy, które mają być wypłacone, jak również sumy, które pozostawia się na rachunku depozytowym sądu, ze wskazaniem przyczyn uzasadniających wstrzymanie ich wypłaty;
5) prawa ujawnione przez wpis w księdze wieczystej lub złożenie dokumentów do zbioru, które wygasły wskutek przysądzenia własności.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

KRD Intrum Justitia Zapytanie.

26.6.2018 przez: EMCEOP

Komornik-prosze o informacje.

22.5.2018 przez: -

firma Kruk i Cyfra + to oszuszuści...

26.1.2018 przez: Nicole2606