Podatek od nieruchomości a podatek rolny

Pytanie:

Wraz ze wspólnikiem prowadzimy działalność gospodarczą (handlowo usługową) w formie spółki jawnej. W tym roku spółka nabyła dwie niezabudowane działki w dwóch różnych gminach z zamiarem w przyszłości budowy budynków i prowadzenia tam działalności. W rejestrze gruntów te obie działki oznaczone są jako grunty orne. Obie działki znajdują się na terenie gdzie każda z gmin uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i wg. niego dopuszczona jest tam działalność gospodarcza. W jednej z gmin płacimy podatek rolny za działkę, w drugiej zaś gminie, gdzie znajduje się druga działka płacimy podatek od nieruchomości od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. W związku z tym, że obie działki są niezabudowane i są to grunty orne (wypis z rej. gruntów) oraz nie prowadzona jest tam żadna działalność gospodarcza (są to łąki) to która z gmin nalicza błędny podatek?

Masz inne pytanie do prawnika?

22.12.2009

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Podatek od nieruchomości a podatek rolny

Zgodnie z art. 1 ustawy o podatku rolnym opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Przy czym za działalność rolniczą uważa się produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, roślin ozdobnych, grzybów uprawnych, sadownictwa, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego fermowego oraz chów i hodowlę ryb (art. 2 ust. 2 ustawy o podatku rolnym).

Z kolei jak stanowi art. 2 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają użytki rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych lub lasy, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Zatem dopóki grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne (grunty orne) nie są zajęte faktycznie na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż określona wyżej działalność rolnicza, to właściwy będzie podatek rolny, a nie podatek od nieruchomości.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: