Podatek od umowy cesji

Pytanie:

Nowy klient przejmuje prawa do budowanego mieszkania - umowa trójstronna z developerem) - będą 2 umowy: 1. umowa cesji (trójstronna: klienci i developer) 2. umowa cywilnoprawna pomiędzy klientami dotycząca rozliczenia cesji. Czy trzeba będzie zapłacić podatek od umowy cywilnoprawnej jeśli dla "sprzedającego" to jest "wycofanie swojego wkładu finansowego zgromadzonego u developera" (nie ma przecież na razie żadnych praw majątkowych - jest umowa przedwstępna) i umowa cywilnoprawna będzie dotyczyła finansowego rozliczenia cesji (kwota, sposób przelewu itp.)?

Masz inne pytanie do prawnika?

12.5.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Podatek od umowy cesji

Tak, przy założeniu że przedmiotowa cesja może być traktowana jako sprzedaż praw majątkowych. Na okoliczność taką wskazuje treść pytania. Na wstępie warto podkreślić, że cesja sama w sobie nie jest umową, lecz konstrukcją regulowaną przepisami części ogólnej prawa zobowiązań, która w praktyce występuje się w związku z konkretną umową cywilnoprawną (art. 510 kc). Bardzo często jest to właśnie umowa sprzedaży.

Opodatkowaniem podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają jedynie określone rodzaje umów. W tym przypadku znaczenie będzie miał fakt, że podatkowi podlegają umowy sprzedaży rzeczy i praw majątkowych (art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych).

Prawa wynikające ze stosunków zobowiązaniowych są prawami majątkowymi, zatem cesja praw wynikających z przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości (tudzież umowy developerskiej) w drodze umowy sprzedaży podlegać będzie co do zasady opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: