Podstawa prawna zatrzymania osoby na izbie wytrzeźweń

Pytanie:

"Jaka jest podstawa zatrzymania kogoś na izbie wytrzeźwień?"

Odpowiedź prawnika: Podstawa prawna zatrzymania osoby na izbie wytrzeźweń

Podstawą zatrzymania jest przepis art. 40 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Zgodni z art. 40.1. Osoby w stanie nietrzeźwości, które swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym lub w zakładzie pracy, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu lub zdrowiu innych osób, mogą zostać doprowadzone do izby wytrzeźwień, zakładu opieki zdrowotnej lub innej właściwej placówki utworzonej lub wskazanej przez jednostkę samorządu terytorialnego albo do miejsca zamieszkania lub pobytu.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika