Podstawa wymiaru składek dla osób współpracujących

Pytanie:

"Jak powinna wyglądać współpraca tzw. osoby współpracującej z firmą jednoosobową (ja prowadzę działalność gospodarczą, a żona jest osobą współpracującą)? Jak rozumiem, muszę zgłosić osobę współpracującą do ZUS i od tego momentu opłacać ZUS. Czy może to być minimalny ZUS (jak dla przedsiębiorców), czy też w innej wysokości?"

Odpowiedź prawnika: Podstawa wymiaru składek dla osób współpracujących

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób współpracujących przy prowadzeniu działalności gospodarczej stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale (art. 18 ust. 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych). Składka w nowej wysokości obowiązuje od trzeciego miesiąca następnego kwartału.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika