Podział nieruchomości obciążonej hipoteką

Pytanie:

"Jestem po rozwodzie i będziemy dzielić nieruchomość. Jest ona obciążona hipoteką na 10 lat ze względu na kredyt hipoteczny. Czy można taką obciążoną hipoteką nieruchomość podzielić i czy połówki będą równo obciążone?"

Odpowiedź prawnika: Podział nieruchomości obciążonej hipoteką

Zgodnie z ustawą o księgach wieczystych i hipotece w razie podziału nieruchomości hipoteka obciążająca dotychczas nieruchomość obciąża wszystkie nieruchomości utworzone przez podział (hipoteka łączna). Wierzyciel, któremu przysługuje hipoteka łączna, może według swego uznania żądać zaspokojenia w całości lub w części z każdej nieruchomości z osobna, z niektórych z nich lub ze wszystkich łącznie. Może również według swego uznania dokonać jej podziału pomiędzy poszczególne nieruchomości.

Wyjątek stanowią hipoteki zabezpieczającej kredyt udzielony na budowę domów mieszkalnych, jeżeli podział nieruchomości polega na przeniesieniu własności części nieruchomości zabudowanej domem mieszkalnym. W takim wypadku hipoteka ulega podziałowi zgodnie z postanowieniami umowy.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika