Polecenie przy umowie darowizny

Pytanie:

Czy polecenie przy umowie darowizny może polegać na obowiązku spełnienia świadczenia przez obdarowanego?

Masz inne pytanie do prawnika?

14.2.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Polecenie przy umowie darowizny

Stosownie do art. 893 Kodeksu cywilnego:

Art. 893. Darczyńca może włożyć na obdarowanego obowiązek oznaczonego działania lub zaniechania, nie czyniąc nikogo wierzycielem (polecenie).

Jak podkreśla doktryna przedmiotem polecenia może być zobowiązanie obdarowanego, żeby wypłacił określoną sumę pieniędzy albo wydał oznaczoną rzecz (nawet stanowiącą jego osobistą własność) osobie wskazanej przez darczyńcę. Ustawodawca jednak wyraźnie zaznaczył, że polecenie nie czyni nikogo wierzycielem. Jak stwierdził Sąd Najwyższy: Zarówno gdy chodzi o polecenie przy darowiźnie, jak i przy poleceniu testamentowym, określony krąg podmiotów może domagać się od obciążonego powinnego zachowania się wynikającego z treści polecenia, jednak podmioty te nie mogą skorzystać z przymusu państwowego w celu zmuszenia obciążonego do takiego zachowania się2. Zgodnie więc z art. 894 § 1 i 2 K.c. wykonania polecenia przy darowiźnie mogą domagać się darczyńca, a po jego śmierci jego spadkobiercy. Nikt spoza tych osób nie może żądać spełnienia polecenia, jednak nawet wymienione w przepisie art. 894 § 1 i 2 osoby nie mogą dochodzić wykonania na drodze sądowej.

2Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 19 kwietnia 2002 r., III CZP 19/02

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Darowizna

16.2.2020 przez: -

Darowizna przed śmiercią a zachowek

16.3.2019 przez: betel

Darowizna samochodu w rodzinie

20.1.2018 przez: magodzianka

Jakie dokumenty potrzebne

16.7.2017 przez: agafu