Postępowanie układowe - informowanie pracowników

Pytanie:

"Jezeli pracodawca wystąpił do sądu o postępowanie układowe wobec firmy, to czy musi o tym poinformować pracowników? Jeżeli pracownik wystąpi z prośbą o wystawienie zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach, to czy należy na tym zaświadczeniu zaznaczyć, że wobec firmy prowadzone jest postępowanie układowe?"

Odpowiedź prawnika: Postępowanie układowe - informowanie pracowników

Prawo układowe nie nakłada na przedsiębiorstwo, wobec którego toczy się postępowanie układowe obowiązku informowania o tym fakcie swoich pracowników. Nie jest także wymagane, by na świadectwach pracy wystawianych przez przedsiębiorstwo, w stosunku do którego prowadzone jest postępowanie układowe zaznaczać, że takie postępowanie jest w toku.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika