Powiadomienie o treści uchwały

Pytanie:

Praktykowane jest w naszej Wspólnocie zbieranie głosów pod Uchwałami drogą indywidualnie zbieranych głosów (podpisów). Wygląda to tak, że na jednej stronie kartki jest Uchwała, a na drugiej lista właścicieli Wspólnoty. Składam więc podpis na odwrocie Uchwały. Znam więc treść Uchwały. Czy ma w takiej sytuacji zastosowanie Art. 23 ust. 3 mówiący o konieczności powiadomienia mnie na piśmie? Składając podpis nie wiem jak zagłosuje pozostałych 44 właścicieli, a więc czy uchwala będzie skuteczna? Czy powinienem być powiadomiony o treści uchwalonej Uchwały? Czy ma zastosowanie wobec Członka Wspólnoty Uchwała podjęta w trybie jak wyżej - podjęta skutecznie większością głosów - a o podjęciu której nie został on powiadomiony pisemnie w trybie Art. 23 ust.3 w przypadku gdy nie głosował (nie był osiągalny) lub głosował składając podpis w trybie jak wyżej?

Masz inne pytanie do prawnika?

7.5.2003

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Powiadomienie o treści uchwały

O treści uchwały, która została podjęta z udziałem głosów zebranych indywidualnie, każdy właściciel lokalu powinien zostać powiadomiony na piśmie. Każdy, tzn. zarówno ten, który głosował w drodze indywidualnego zbierania głosów, nie głosował, jak i głosujący na zebraniu, powinien być zawiadomiony o treści uchwały. Jeżeli natomiast uchwałę podjęto na zebraniu w obecności wszystkich właścicieli lokali, zawiadomienie takie jest zbędne. W takim wypadku właściciele dowiedzieli się o treści uchwały z przebiegu obrad. Termin do zaskarżenia uchwały z reguły biegnie od daty powiadomienia o jej treści. Jeżeli nie został Pan poinformowany o treści uchwały, może Pan skorzystać z art. 25 ustawy o własności lokali, który stanowi: "Właściciel lokalu może zaskarżyć uchwałę do sądu z powodu jej niezgodności z przepisami prawa lub z umową właścicieli lokali albo jeśli narusza ona zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną lub w inny sposób narusza jego interesy". Z przedstawionego stanu faktycznego wnioskujemy, iż może Pan przypuszczać, iż zostały naruszone Pana interesy. Proszę jednak pamiętać, iż powództwo takie może być wytoczone przeciwko wspólnocie mieszkaniowej w terminie 6 tygodni od dnia podjęcia uchwały na zebraniu ogółu właścicieli albo od dnia powiadomienia wytaczającego powództwo o treści uchwały podjętej w trybie indywidualnego zbierania głosów. Wtedy zaskarżona uchwała mimo wszystko podlega wykonaniu, chyba że sąd wstrzyma jej wykonanie do czasu zakończenia sprawy.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: